BLOG
outsourcing concept - a man standing in front of some icons and an Outsourcing headline

Outsourcing jakości– czy jest to możliwe?

Korzystanie z rozwiązań outsourcingowych w zakresie zapewniania jakości wydaje się dla niektórych rewolucyjne, ale czy naprawdę jest się czego bać? Outsourcing to nic innego, jak wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Ta forma współpracy jest obecna w naszym

Czytaj więcej »
Changing Project Management Methodology From Traditional to Agile PM

Zarządzanie projektem IT – wyzwanie dla walidacji

Walidacja systemów komputerowych to proces występujący w każdej firmie farmaceutycznej lub produkującej wyroby medyczne, która wykorzystuje systemy informatyczne na etapie produkcji, logistyki czy dystrybucji swoich produktów. Tworzenie nowego systemu i jego modyfikacje czy implementacja gotowego oprogramowania wymagają odpowiedniego zarządzania projektem. W projektach informatycznych dominują dwa podejścia do tego typu procesu

Czytaj więcej »

Nadrabianie zaległości

W minionym roku byliśmy świadkami zdecydowanych działań na rzecz transformacji cyfrowej, która nabrała tempa we wszystkich obszarach firm. Coraz więcej osób zaczęło niemal wszystko załatwiać przez Internet. Jakkolwiek pandemia przyspieszyła transformację cyfrową, przed nami jeszcze długa droga – pisze Geoffroy de Lestrange w artykule, którego skrót przedstawiamy. Wiele osób i

Czytaj więcej »

Walidacja rozwiązań chmurowych SaaS

Jedną z coraz bardziej popularnych form wykorzystania chmury obliczeniowej stają się tak zwane usługi SaaS, czyli Software as a Service (oprogramowanie jako usługa). Aplikacje i bazy danych są zainstalowane na serwerach dostawcy, a dostęp do nich jest zapewniany najczęściej poprzez stronę internetową. Zaletą jest to, że klient uzyskuje dostęp do

Czytaj więcej »

FORMULARZ KONTAKTOWY