SALESFORCE.COM
wykres-salesforce-PL

Wykorzystaj w pełni możliwości Salesforce.com i zapewnij swoim użytkownikom najwyższej jakości wsparcie

Firmy korzystające z platformy Salesforce.com stają przed wyzwaniem zagwarantowania swoim użytkownikom końcowym pełnej funkcjonalności procesów biznesowych zbudowanych na tej platformie – bez względu na złożoność procesów, coroczne releasy Salesforce.com czy integracje z innymi systemami w organizacji.

Problem ten jest jeszcze trudniejszy w przypadku organizacji z sektorów regulowanych (np. firm z branży Life Science), które muszą zagwarantować utrzymanie systemu w stanie zwalidowanym i jego przyszłe zmiany.

Jak rozwiązujemy ten problem?

Pomagamy organizacjom w rozwiązywaniu pojawiających się wyzwań biznesowych z wykorzystaniem istniejącej platformy Salesforce. Zapewniamy wsparcie równolegle w trzech obszarach, tj. platformie Salesforce.com, DevOps oraz SQA i walidacji, co czyni naszą ofertę unikalną na rynku.

Nasze kompleksowe rozwiązania dotyczące platformy Salesforce.com obejmują:
Incident & Problem Management
Change Management
Release Management
QA/ Testowanie
Knowledge Management
Optymalizacja bieżących procesów biznesowych
Przygotowywanie przyjaznych dla użytkownika dashboardów i raportów
Optymalizacja obecnych rozwiązań w zakresie raportowania
Custom development
W obszarze DevOps oferujemy takie usługi, jak:
Automatyzacja procesu wdrażania niestandardowych komponentów w celu przyspieszenia realeasów
Weryfikacja i przegląd kodu w trakcie procesu, aby zwiększyć jakość i zmniejszyć liczbę błędów
Uproszczenie środowiska w celu szybkiego wdrożenia nowych programistów
W obszarze SQA i walidacji oferujemy takie usługi, jak:
Wspieranie fazy wdrożenia rozwiązania Salesforce za pomocą usług SQA (Software Quality Assurance) lub walidacji
Utrzymanie odpowiedniej jakości rozwiązania Salesforce poprzez wdrażanie releasów platformy i change requestów zgodnych z SQA lub walidacją
Indywidualne usługi QA - np. audyty lub warsztaty mające na celu sprawdzenie, czy wdrożone rozwiązanie Salesforce spełnia obowiązujące normy i regulacje branżowe

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

  • Użytkownicy Salesforce mają zapewnione najlepsze w swojej klasie wsparcie w zakresie utrzymania istniejącej konfiguracji i konfigurowania nowych funkcji

  • Poprawa wskaźników KPI usług Salesforce

  • Korzystanie z każdej wersji Salesforce bez narażania systemu na awarie lub niezgodność z zasadami obowiązującymi w Twojej organizacji

  • Rozwiązanie Salesforce spełnia standardy jakości i dobre praktyki branżowe (np. FDA, EMA, MDR), co pomaga w przeprowadzaniu audytów i uzyskiwaniu certyfikatów

  • Możesz polegać na jednym partnerze świadczącym usługi wsparcia w zakresie Salesforce.com, DevOps i SQA/Validation

DLACZEGO MY?

BRANŻE

Usługi kierujemy do dużych i średnich firm. Zakres naszego działania ma charakter globalny. Obsługujemy firmy z obszarów: EMEA, LATAM, APAC oraz USA. Usługi Salesforce.com kierujemy do branż:

world-map.png
e-fav

Medycznej

Farmaceutycznej

Finansowej

Telekomunikacyjnej

Administracji publicznej

Transportu i logistyki

Przemysłu

FMCG

Energetycznej

Automotive

Branże

Usługi kierujemy do dużych i średnich firm. Zakres naszego działania ma charakter globalny. Obsługujemy firmy z obszarów: EMEA, LATAM, APAC oraz USA. Usługi Salesforce.com kierujemy do branż:

world-map.png
e-fav
mediycznej
Farmaceutycznej
Finansowej
Telekomunikacyjnej
Administracji publicznej
Transportu i logistyki
Przemysłu
FMCG
Energetycznej
Automotive

NIEKTÓRE WDROŻONE PRZEZ NAS USŁUGI

8/5 WSPARCIE W ZAKRESIE ZWALIDOWANEGO RELEASE & CHANGE MANAGEMENTU DLA FIRM Z BRANŻY LIFE SCIENCE

WSPARCIE 24/7/365 DLA FIRM Z LISTY S&P 100

Wdrożenie rozwiązania do obsługi klienta na 105 rynkach

Wdrożenie wewnętrznego portalu HR w 43 krajach

KONTAKT

Uczyń nas współautorem Twojego sukcesu!

FORMULARZ KONTAKTOWY