BLOG PL Konieczność przeprowadzania ankiet dotyczących zaangażowania pracowników w erze rozwoju sztucznej inteligencji 

Employee Engagement Surveys

W stale ewoluującym krajobrazie biznesu i technologii znaczenie zaangażowania pracowników nigdy nie było bardziej znaczące. Ponieważ świat jest świadkiem szybkich postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i automatyzacji, organizacje znajdują się w kluczowym momencie. Aby pomyślnie przejść przez tę erę transformacji, firmy muszą nadać priorytet zaangażowaniu pracowników, jak nigdy dotąd, a jednym z potężnych narzędzi do osiągnięcia tego celu jest ankieta zaangażowania pracowników. W tym artykule zbadamy, dlaczego przeprowadzanie tych ankiet ma kluczowe znaczenie w obecnym środowisku opartym na sztucznej inteligencji oraz wartość wdrażania systemów do zarządzania nimi.

Wpływ sztucznej inteligencji na pracowników

Sztuczna inteligencja przekształca branże na całym świecie, automatyzując zadania, usprawniając procesy decyzyjne i zwiększając wydajność operacyjną. Chociaż ta rewolucja technologiczna oferuje firmom niezwykłe możliwości rozwoju, niesie ona ze sobą również wyzwania. Jednym z najważniejszych wyzwań jest utrzymanie wysoce zaangażowanej i zmotywowanej siły roboczej w środowisku opartym na sztucznej inteligencji. W miarę jak maszyny przejmują rutynowe zadania, pracownicy muszą dostosowywać się do nowych ról i obowiązków, co może prowadzić do niepewności i niepokoju. Co więcej, strach przed utratą pracy i obawy o wpływ sztucznej inteligencji na bezpieczeństwo zatrudnienia mogą obniżać morale. Aby zaradzić tym obawom, organizacje muszą skupić się na zaangażowaniu pracowników jako najwyższym priorytecie.

employee-engagement

Znaczenie ankiet dotyczących zaangażowania pracowników

Ankiety zaangażowania pracowników od dawna są uznawane za cenne narzędzie do zrozumienia nastrojów i potrzeb załogi. Jednak w dobie rozwoju sztucznej inteligencji ich znaczenie wzrosło. Oto kilka istotnych powodów, dla których przeprowadzanie ankiet zaangażowania pracowników jest niezbędne:

  • Dobre samopoczucie pracowników: Sztuczna inteligencja może poprawić wydajność operacyjną, ale może również prowadzić do zwiększonego obciążenia pracą i stresu dla pracowników. Ankiety zaangażowania zapewniają pracownikom platformę do wyrażania swoich obaw, co prowadzi do identyfikacji czynników stresogennych i ryzyka wypalenia zawodowego.
  • Dostosowanie do celów organizacji: Inicjatywy AI często wymagają od pracowników dostosowania się do nowych procesów i technologii. Ankiety pomagają ocenić, czy pracownicy rozumieją i są zgodni ze strategicznymi celami organizacji oraz rolą sztucznej inteligencji w ramach tych celów.
  • Potrzeby w zakresie adaptacji i szkoleń: W miarę integracji systemów AI z miejscem pracy, pracownicy mogą wymagać nowych umiejętności i szkoleń. Ankiety mogą zidentyfikować obszary, w których potrzebne są dodatkowe szkolenia, aby pracownicy czuli się pewnie w swoich rolach.
  • Satysfakcja z pracy: Zrozumienie, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na satysfakcję z pracy, ma kluczowe znaczenie. Ankiety mogą ujawnić, czy pracownicy czują się spełnieni w swoich nowych rolach, czy też konieczne są zmiany.
  • Komunikacja i informacje zwrotne: Skuteczna komunikacja jest niezbędna w czasach zmian. Badania zaangażowania mogą uwypuklić luki komunikacyjne i potrzebę przejrzystych i regularnych mechanizmów przekazywania informacji zwrotnych.
Employee Engagement Surveys

Korzyści z platformy Cornerstone onDemand

Aby zmaksymalizować korzyści płynące z ankiet zaangażowania pracowników w erze opartej na sztucznej inteligencji, organizacje powinny rozważyć wdrożenie systemów zarządzania ankietami, takich jak platforma Engage firmy Cornerstone onDemand. System ten oferuje liczne korzyści:

  • Wydajność: Platforma usprawnia proces tworzenia, dystrybucji i gromadzenia danych. Ta wydajność pozwala organizacjom na częstsze przeprowadzanie ankiet, zapewniając, że są one dostosowane do nastrojów pracowników w czasie rzeczywistym.
  • Analiza danych: Dzięki takiemu systemowi można bardziej kompleksowo analizować odpowiedzi na ankiety, dostarczając praktycznych spostrzeżeń i identyfikując trendy, które mogą pozostać niezauważone podczas wewnętrznej analizy.
  • Personalizacja: Platforma umożliwia organizacjom dostosowanie ankiet do konkretnych działów, zespołów lub ról, umożliwiając ukierunkowane interwencje i ulepszenia.
  • Bezpieczeństwo danych: W przypadku wrażliwych danych pracowników bezpieczeństwo jest najważniejsze. Platforma Engage często jest wyposażona w solidne funkcje ochrony danych, zapewniające poufność odpowiedzi.
  • Pętle informacji zwrotnych: Cornerstone OnDemand może pomóc zautomatyzować generowanie raportów zwrotnych i sugerowanie interwencji w oparciu o wyniki ankiet, ułatwiając cykl ciągłego doskonalenia.

W erze rozwoju sztucznej inteligencji ankiety zaangażowania pracowników są niezbędne, aby organizacje mogły odnosić sukcesy. Aktywnie pozyskując opinie pracowników za pomocą dobrze zaprojektowanych ankiet i wykorzystując zaawansowane systemy zarządzania ankietami, firmy mogą dostosować się do zmieniającego się krajobrazu dzięki zmotywowanym i zaangażowanym pracownikom. W ten sposób nie tylko zwiększają swoje szanse na rozwój w erze sztucznej inteligencji, ale także wspierają kulturę przejrzystości, ciągłego doskonalenia i dobrego samopoczucia pracowników.

PODZIEL SIĘ NA:

Request a consultation

Do not hesitate to contact us to get the best services! Call us or you can leave your number below and we will contact you.

Zamów konsultację

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Zadzwoń lub zostaw swój numer poniżej i my zadzwonimy do Ciebie.

Julia Janowska FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY