MODELE WSPÓŁPRACY
Zadania realizujemy w różnych modelach współpracy

z których wyróżniamy dwie podstawowe kategorie: outsourcing oraz projekty.

Elastyczne i zindywidualizowane podejście do każdego zlecenia wynika z naszej misji We are the solution – znajdujemy rozwiązania w najtrudniejszych projektach, ponieważ dla nas rozwiązaniem są nasi ludzie! 

OUTSOURCING

Forma współpracyZarządzanieZasięg/Cel/RezultatHarmonogramCena
Body leasingKlientNieNie dotyczyCzas i materiał
Team leasing / Advanced Team LeasingClient / eConsultingNieNie dotyczyCzas i materiał
Managed services eConsultingTakNie dotyczyOpłaty stałe

PROJEKT

Forma współpracyZarządzanieZasięg/Cel/RezultatHarmonogramCena
Czas i materiałeConsultingTakTakOpłaty zmienne*
Opłaty stałe*RezultatOpłaty stałe*

* W zależności od ustalonego zakresu prac

ZAKRES NASZYCH KOMPETENCJI
Usługi strategiczne:
Roadmaps
Vision maps
RFP Design and Analysis
Projektowanie procesów biznesowych
Governance
Szkolenia
Usługi optymalizacji

CORNERSTONE OnDemand

konsultacje, wdrożenia, utrzymanie, testowanie i walidacja, integracja

Walidacja

oprogramowania komputerowego i systemów, kwalifikacja instalacji i mediów procesowych, kwalifikacja instalacji i mediów laboratoryjnych, kwalifikacja pomieszczeń, kwalifikacja urządzeń produkcyjnych, kwalifikacja urządzeń laboratoryjnych, walidacja procesu produkcyjnego, walidacja procesu mycia, walidacja metod analitycznych, walidacja wyrobów medycznych, utrzymanie stanu zwalidowanego, serializacja, pomiary okresowe urządzeń, instalacji oraz pomieszczeń

SALESFORCE

Implementacja dostosowań i ulepszeń opartych na zdefiniowanych wymaganiach biznesowych.
Wsparcie konfiguracji za pomocą wbudowanych narzędzi i możliwości.
Rozwój platformy Force.com (Apex Code, strony Visualforce, interfejsy API usług sieciowych)
Rozwój Lightning components.
Integracja z zewnętrznymi i wewnętrznymi systemami.
Zarządzanie i konserwacja aplikacji (zarządzanie użytkownikami / danymi / bezpieczeństwem, konfiguracją standardowych i niestandardowych obiektów, obsługa pakietów, niestandardowe raporty i kokpity menedżerskie, itp.)
Sprawdzanie jakości oprogramowania GxP

Integracja

procesy automatyzacji, RPA, integracje procesów

DATA MANAGEMENT

wirtualizacja baz danych, integracja, ETL, dwh

TRYB PRACY

model usług 24h / dobę w każdej strefie czasowej

Agile / Waterfall

On-site / Off-site / Blended model

płynna komunikacja: angielski, niemiecki, francuski, węgierski, rosyjski

KONTAKT

Uczyń nas współautorem Twojego sukcesu!
Validation
Salesforce
IT Outsourcing

CONTACT FORM

CONTACT FORM

FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY