KONTAKT

Warszawa

Biuro główne (Polska)

Aleje Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

tel. +48 22 205 08 60
fax: +48 22 213 96 23
econsulting@econsulting.pl

Poznań

Business Link
ul. Abpa. Baraniaka 88 E
61-131 Poznań

tel. +48 61 624 36 80
poznan@econsulting.pl

Wrocław

ul. Piłsudskiego 13
50-048  Wrocław

tel. +48 71 733 63 60
wroclaw@econsulting.pl

Kraków

Meduza M65 – Business Link
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków

tel. +12 398 42 65
krakow@econsulting.pl

Atlanta

Biuro główne (USA)

Atlanta, GA 30339

tel. +1 678 749 7667

econsulting@econsulting.co

Dane rejestracyjne spółki:

Siedziba główna: eConsulting Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa

Dane rejestracyjne: ul. Kochanowskiego 3, 05-802 Pruszków

Tel. +48 22 205 08 60  e-mail: econsulting@econsulting.pl

NIP PL: 534-2194-317   REGON: 017507792   KRS: 0000098514

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 732500 PLN

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZYSKAJ NA WSPÓŁPRACY