CORNERSTONE ONDEMAND

Wdrożenie złożonego systemu informatycznego dedykowanego zarządzaniu zasobami ludzkimi, w szczególności skierowanego do tysięcy, a nawet dziesiątków tysięcy użytkowników, stanowi duże wyzwanie dla każdej organizacji. Jako oficjalny partner Cornerstone, eConsulting współpracuje z firmami, aby uprościć proces wdrożenia i obsługi platformy.

Nasza oferta doradztwa biznesowego i utrzymania systemu skoncentrowana jest na wsparciu naszych klientów w osiągnięciu wyznaczonych celów biznesowych, kadrowych oraz założonych zwrotów z inwestycji (ROI). Wyróżniamy się usługą utrzymania systemu w środowisku GxP w zwalidowanym stanie.

Jesteśmy liderem w zakresie usług operacyjnych, wdrożeniowych, integracyjnych i konsultingowych dla systemów Cornerstone OnDemand w Europie Środkowo-Wschodniej..

Kompleksowe rozwiązania oraz moduły wspierające procesy szkoleniowe, w których się specjalizujemy:
Cornerstone Recruiting Suite
Cornerstone Learning
Suite
Cornerstone Performance Suite
Cornerstone HR
Suite

SPRAWDŹ NASZ Nowy sklep Cornerstone

Odwiedź naszą platformę zakupową dedykowaną usługom Cornerstone OnDemand, aby zapoznać się ze szczegółową ofertą.

DLACZEGO MY?

BRANŻE

Usługi CSOD kierujemy do dużych i średnich firm. Zakres naszego działania ma charakter globalny. Obsługujemy firmy z obszarów: EMEA, LATAM, APAC oraz USA. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w pracy z firmami z branży farmaceutycznej i medycznej, dla której realizowaliśmy projekty na samym początku działalności. Obecnie naszą ofertę CSOD kierujemy do branż:

world-map.png
e-fav

Medycznej

Fill out the form and join us

Załacz CV (akceptowane pliki: PDF, DOC max 2MB):

Farmaceutycznej

Fill out the form and join us

Załacz CV (akceptowane pliki: PDF, DOC max 2MB):

Finansowej

Fill out the form and join us

Załacz CV (akceptowane pliki: PDF, DOC max 2MB):

Telekomunikacyjnej

Fill out the form and join us

Załacz CV (akceptowane pliki: PDF, DOC max 2MB):

Administracji publicznej

Fill out the form and join us

Załacz CV (akceptowane pliki: PDF, DOC max 2MB):

Transportu i logistyki

Fill out the form and join us

Załacz CV (akceptowane pliki: PDF, DOC max 2MB):

FMCG

Fill out the form and join us

Załacz CV (akceptowane pliki: PDF, DOC max 2MB):

Energetycznej

Fill out the form and join us

Załacz CV (akceptowane pliki: PDF, DOC max 2MB):

Automotive

Fill out the form and join us

Załacz CV (akceptowane pliki: PDF, DOC max 2MB):

SECTORS

Usługi CSOD kierujemy do dużych i średnich firm. Zakres naszego działania ma charakter globalny. Obsługujemy firmy z obszarów: EMEA, LATAM, APAC oraz USA. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w pracy z firmami z branży farmaceutycznej i medycznej, dla której realizowaliśmy projekty na samym początku działalności. Obecnie naszą ofertę CSOD kierujemy do branż:

world-map.png
e-fav
medycznej
Farmaceutycznej
Finansowej
Telekomunikacyjnej
Administracji publicznej
Transportu i logistyki
FMCG
Automotive

KONTAKT

Wykorzystaj w pełni swoją platformę Cornerstone dzięki eConsulting!
AMERICAS, UK & APAC

Matt Falkus CSOD Solution Manager

EMEA

Michał Wiśniewski BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

ZAKRES USŁUG

Cornerstone OnDemand Information (CODI) jest bezpłatną usługą, która pozwala na zgłoszenie zapytań dotyczących funkcji i konfiguracji systemu Cornerstone OnDemand podczas konsultacji z naszymi ekspertami.

dowiedz się więcej

Identyfikacja rozwiązań zgodnych z założonymi celami biznesowymi:

W ramach tej usługi analizujemy potrzeby klienta w zakresie procesów biznesowych HR oraz ich wsparcia przez aplikację. Identyfikujemy cele biznesowe i dostosowujemy rozwiązania do indywidualnych wymagań klienta.

Doradztwo pod kątem poszczególnych modułów wybranej aplikacji:

W ramach pierwszego etapu nasi konsultanci przeprowadzą demonstrację możliwości i funkcjonalności rozwiązania, udostępnią wersję testową platformy  oraz  wykonają analizę przedwdrożeniową. Przeprowadzenie analizy pozwoli określić cele biznesowe i przede wszystkim dobrze dopasować rozwiązanie do potrzeb firmy. Dobrze przeprowadzony cały etap analizy zwiększa w dużej mierze skuteczność i efektywność wdrożenia samego systemu.

Realizujemy pełen proces wdrożenia, w tym integrację systemu, konfigurację modułów i parametrów aplikacji, a także migrację danych i treści.

Zespół eConsulting przeprowadza kompleksowy proces implementacji zakupionego rozwiązania. Proces ten można podzielić na 4 podstawowe etapy:

 • projektowanie rozwiązania pod kątem potrzeb klienta
 • przygotowanie pożądanej konfiguracji rozwiązania
 • integracja z systemami i bazami danych
 • migracja danych i kontentu

Nasz zespół prowadzi również szereg działań mających na celu zapewnienie jakości i stabilności działania systemu oraz wdrożonych rozwiązań.

Aby zapewnić najwyższą jakość wdrożonego rozwiązania, przeprowadzamy szereg testów akceptacji funkcjonalnej, integracji i użytkownika. Proces ten wspierany jest przez doświadczonych Test Leaderów, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie stosownej dokumentacji (Planu i Raportu z Testów) oraz za koordynowanie etapu testów.

Przeprowadzamy również walidację systemu w oparciu o przepisy GxP, w zgodności z regulacjami obowiązującymi w danej branży. Zakres walidacji jest indywidualnie precyzowany w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka. Za walidację odpowiada oddelegowany Validation Leader, który pracuje w ramach zespołu eCvalidation (będącego częścią struktur eConsulting).

W przypadku walidacji, Validation Leader dołącza do zespołu wdrożeniowego w trakcie ustalania szczegółowych wymagań z klientem i odpowiedzialny jest zarówno za opracowanie niezbędnej dokumentacji walidacyjnej jak i ścisłą współpracę z zespołem projektowym w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej oraz procedur jakościowych wymaganych na etapie utrzymania systemu. Validation Leader może pełnić rolę Test Leadera.

 

Bazując na doskonałej znajomości rozwiązania, dobrych praktykach związanych z zarządzaniem usługami informatycznymi oraz identyfikacji potrzeb organizacji, opracowaliśmy trzy pakiety usług związanych ze wsparciem operacyjnym wdrożonego rozwiązania.

Zarządzanie wydaniami i wersjami:

W ramach tego pakietu zapewniamy pełne wsparcie organizacji w zakresie nadzoru i kontroli w obszarze wdrożonego rozwiązania realizowane w ramach cyklicznych, kwartalnych nowych wydań i wersji producenckich oprogramowania oraz aktualizacyjnych inicjatyw serwisowych.

Do szczegółowego zakresu prac w obszarze zarządzania kwartalnymi wydaniami i wersjami zaliczamy:

 1. Analizę zakresu nowych wersji systemu i opracowanie analizy wpływu anonsowanych zmian na pożądane procesy i mechanizmy w organizacji;
 2. Usługi w zakresie administracji środowiskami testowymi oraz usługi testingowe zarówno w zakresie testów funkcjonalnych i akceptacyjnych użytkownika (UAT), jak również testów regresyjnych;
 3. Rekonfigurację systemu dostosowującą środowisko do zmian;
 4. Weryfikację stabilności i poprawności środowiska produkcyjnego po implementacji nowej wersji systemu.

Dodatkowo w ramach tych czynności gwarantujemy bieżący monitoring i kontrolę łatek aktualizacyjnych, status zgłaszanych poprawek systemowych oraz wszelkich innych czynności na środowisku produkcyjnym.

Zarządzanie zmianami:

Zarządzanie zmianą dla aplikacji to podstawowy proces zapewniający równowagę pomiędzy potrzebą wprowadzania zmian do systemów informatycznych, a wymogiem ich stabilnej i ciągłej pracy. Proces ten zapewnia, że zmiany są wykonywane według przyjętych standardowych metod, procesów i procedur w celu osiągnięcia skuteczności i efektywności wprowadzania zmian. W przypadku systemów objętych walidacją, jest to niezbędny proces pozwalający na utrzymanie systemu w stanie walidowanym. Validation Leader zaangażowany jest w ocenę i opiniowanie zmian, sprawowanie nadzoru nad niezbędną dokumentacją oraz testowaniem.

Nasi konsultanci zapewniają, że proces będzie kompletny oraz obejmie główne etapy związane z:

 • Inicjowaniem zmian i rejestrowaniem wniosków o zmianę (Request For Change),
 • Oszacowaniem wpływu, kosztu, korzyści i dogłębną analizą ryzyka proponowanych zmian,
 • Zarządzaniem i koordynacją testów i implementacji zmian,
 • Monitorowaniem i raportowaniem procesu implementacji zmian.


Linie wsparcia technicznego:

Aby zapewnić ciągłość pracy, skuteczną i szybką reakcję na zgłoszenia, bezpieczeństwo danych oraz kompetentne doradztwo w obszarze wdrożonego rozwiązania zgodnie z potrzebami Państwa firmy, świadczymy usługi dedykowanych linii wsparcia opartych na trójstopniowym modelu z biblioteki ITIL.

Helpdesk – 1 linia wsparcia

Helpdesk jest pierwszą linią pomocy i wsparcia w codziennej pracy użytkowników systemu. Przyjmowanie, rozwiązywanie i monitorowanie zgłoszeń to główne zadania tego poziomu wsparcia. Kontakt z użytkownikiem odbywa się przede wszystkim przez e-mail, komunikator i telefon. Nasi konsultanci Helpdesk posiadają wiedzę o stanie podstawowych składników systemu, np. awariach lub innych zdarzeniach. Wiedza techniczna, bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz  znajomość języków obcych to główne atuty naszego zespołu. Większość problemów zgłaszanych bezpośrednio konsultantom nie jest zbyt skomplikowana, a do ich rozwiązania wystarczy np. ustawienie nowego hasła lub zmiana uprawnień. Wymagają one bardzo dobrego zarządzania kontaktem z użytkownikiem i monitorowanie statusu zgłoszenia. Jeżeli problem jest bardziej skomplikowany to jest on przekazywany do kolejnych linii wsparcia.

Zarządzanie incydentami – 2 linia wsparcia

Na tym poziomie głównym zadaniem konsultantów jest obsługa i zarządzanie bardziej skomplikowanymi problemami dotyczącymi funkcjonującej aplikacji  oraz ewentualnym  wsparciem w zarządzaniu konfiguracją oprogramowania użytkownika końcowego w zakresie np. kompatybilności przeglądarek internetowych i oprogramowania systemowego. W ramach Zarządzania Incydentami obsługujemy również zmiany i wnioski użytkowników biznesowych wymagające rekonfiguracji parametrów systemu lub innych funkcjonalności dla aktualnej jego wersji.

3 linia wsparcia

Ostatni poziom wsparcia technicznego to głównie obsługa bardzo złożonych zapytań i błędów systemowych wynikających z incydentów oraz szeroko rozumiane zarządzanie  problemami. Jest to działanie mające na celu zapobieganie powstawaniu incydentów oraz minimalizujące wpływ incydentów, którym nie można zapobiec. Na tym poziomie nasz zespół współpracuje bezpośrednio z dostawcą oprogramowania oraz gwarantuje skuteczną komunikację w zakresie definiowania i zarządzania zmianami dla wdrożonego systemu lub modułów.

Zespół konsultantów technicznych eConsulting  jest obecny podczas całego cyklu życia wdrożenia wspierając lub wykonując prace również w obszarach związanych integracją.

Integracja systemowa

 • Integracją z systemami do zarządzania użytkownikami i tożsamością (Identity Management, Active Directory, SSO (Single Sign-On, etc.)
 • Integracją z bazami danych
 • Integracją z systemami billingowymi, wsparcia sprzedaży i obsługi klienta, etc


Migracja danych i kontentu

 • Opracowanie planu i wykonanie migracji danych (struktury organizacyjne, listy użytkowników, dane historyczne, etc.)
 • Opracowanie i przeprowadzenie migracji kontentu (materiały szkoleniowe, rozwiązania gotowe, kontent zewnętrzny, etc.)
 • Usługi weryfikacji i testowania migracji


Podczas całego procesu konsultanci eConsulting stale współpracują z przedstawicielami Klienta, doradzając i proponując najlepsze rozwiązania, a także przeprowadzają proces szkolenia pracowników organizacji.

Inwestycja w usługi strategiczne Cornerstone OnDemand stanowi optymalne korzyści dla firm. Dzięki partnerstwu z eConsulting opracowywujemy, badamy i budujemy plan sukcesu w zarządzaniu talentami i zapewniamy zwrot z inwestycji. Nasze usługi strategiczne mają na celu zwiększenie inwestycji na każdym etapie realizacji celów organizacyjnych związanych z zarządzaniem talentami.

dowiedz się więcej

Request a consultation

Do not hesitate to contact us to get the best services! Call us or you can leave your number below and we will contact you.

Zamów konsultację

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Zadzwoń lub zostaw swój numer poniżej i my zadzwonimy do Ciebie.

Matt Falkus FORMULARZ KONTAKTOWY

Michał Wiśniewski FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY