Usługi Chmurowe
Biznes w chmurze działa lepiej.

Przeprowadzimy Twoją firmę krok po kroku przez migrację do chmury, w sposób dostosowany do Twoich potrzeb.

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.
Zakres usług

Kubernetes - zarządzanie i implementacja

Świadczymy kompleksowe usługi związane z wdrożeniem i obsługą środowiska Kubernetes: od konfiguracji, przez zarządzanie, po wsparcie techniczne. Zapewniamy spersonalizowane podejście oparte na dokładnej analizie potrzeb i celów biznesowych Klienta. Usługa obejmuje m.in.:

 • całodobowe wsparcie i błyskawiczne reagowanie na incydenty w razie nieprzewidzianych okoliczności, np. nagłej nieobecności głównego administratora,
 • przeprowadzanie zautomatyzowanej migracji środowiska pomiędzy klastrami,
 • wdrożenie niskokosztowych klastrów AKS za pomocą narzędzi Terraform.

Kubernetes - audyt i optymalizacja

Pomożemy Ci udoskonalić procesy DevOps dzięki audytowi i optymalizacji środowiska Kubernetes. Zidentyfikujemy słabe punkty i wdrożymy rozwiązania, które pozwolą Ci uzyskać maksimum korzyści biznesowych z elastyczności i wygody, jaką zapewnia Kubernetes. Zapewniamy:

 • audyt instalacyjny (m.in. konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej, sieci i kontrolera ingress),
 • audyt administracyjny (m.in. posiadane namespace, uprawnienia RBAC, monitoring, zarządzanie sekretami),
 • wdrożenie IaC (m.in. Terraform, Ansible),
 • wdrożenie rozwiązań z aktualnie najlepszych praktyk branżowych (m.in. service mesh, podejście push w CI/CD),
 • implementacja praktyk SRE (m.in. monitorowanie i zgłaszanie alertów, rozproszony tracing, ujednolicone logowanie, wydania typu canary)
 • implementacja chmurowej platformy deweloperskiej, pozwalającej programistom na dokładną emulację środowiska produkcyjnego na etapie developmentu.

Migracja do chmury

W oparciu o starannie przygotowaną strategię pomożemy Ci przenieść zasoby i procesy informatyczne do chmury. Migracja środowiska IT do infrastruktury cloudowej zapewni Twojemu biznesowi nieporównywalnie większą skalowalność i elastyczność niż rozwiązania on-premise. Migracja obejmuje:

 • stworzenie skryptów CI/CD,
 • wdrożenie zaawansowanych wdrożeń CI/CD: development, testy, skanowanie podatności, rollback,
 • przepisanie aplikacji (w trybie outsourcingu),
 • migracja aplikacji spoza chmury do środowiska cloud-native,
 • wdrożenie rozwiązań niezależnych od dostawcy chmury (np. migracja z Cosmos DB do PostgreSQL lub z Kinesis do Kafki),
 • rozwiązania architektoniczne (np. migracja z Docker Compose/Swarm do Kubernetesa),
 • stworzenie infrastruktury projektowej za pomocą Terraform,
 • stworzenie gotowego klastra AKS z zaawansowanym CI/CD,
 • migracja z dedykowanych maszyn wirtualnych do środowiska Kubernetes,
 • wdrożenie mikroserwisów typu cloud-native,
 • kompleksowe wsparcie konsultingowe dotyczące usług chmurowych
 • doradztwo w zakresie zgodności z wymaganiami RODO i dobrych praktyk produkcyjnych (GMP).

Szkolenia i mentoring z zakresu DevOps

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają technologie chmurowe, potrzebujesz zespołu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Podczas wdrażania rozwiązań cloudowych zapewniamy kompleksowy mentoring dla Twojego personelu. Szkolenie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb firmy i istniejącego środowiska technologicznego. Nasze wsparcie obejmuje:

 • przygotowanie zespołu do działania w modelu na Infrastructure as Code,
 • wdrożenie podejścia GitOps,
 • wdrożenie nowoczesnych technologii w oparciu o najlepsze praktyki (m.in. Kubernetes, Kafka, Argo CD),
 • wyznaczenie ról i zakresu odpowiedzialności w ramach zespołu.

Rozwiązania skalowalności aplikacji

Możliwość skalowania jest niezbędna dla rozwoju aplikacji. Aby system działał sprawnie i radził sobie z rosnącą liczbą użytkowników, konieczne jest wdrożenie rozwiązań pozwalających na jego swobodną rozbudowę. Pomożemy Ci zmierzyć się z tym wyzwaniem za pomocą sprawdzonych metod, takich jak:

 • migracja z tradycyjnych maszyn wirtualnych do środowiska Kubernetes,
 • wdrożenie HPA (Horizontal Pod Autoscaler) dla aplikacji,
 • migracja aplikacji ze środowiska w starym stylu do Kubernetesa w celu zapewnienia im skalowalności,
 • wdrożenie systemu load balancing i skalowania automatycznego w oparciu o metryki aktualnie wykorzystywanych zasobów.

Optymalizacja kosztów przez chmurę

Migracja infrastruktury IT do środowiska cloudowego umożliwia redukcję kosztów operacyjnych. Zapewnimy Ci bezpieczną przeprowadzkę do chmury bez ryzyka dla jakości i funkcjonalności Twoich systemów. Zidentyfikujemy niewykorzystane i źle wykorzystane zasoby, by zminimalizować marnotrawstwo i zoptymalizować koszty funkcjonowania w chmurze. Sugerowane rozwiązania obejmują:

 • migrację z lokalnych maszyn wirtualnych do chmury (np. Azure VM, Kubernetes),
 • wymiarowanie komponentów w oparciu o aktualne potrzeby,
 • przenoszenie aplikacji w ramach istniejącej infrastruktury w celu eliminacji niewykorzystanych zasobów,
 • zastąpienie istniejących maszyn przez takie, które są optymalne dla potrzeb aplikacji,
 • przegląd i optymalizacja pamięci masowych, np. przez zastosowanie archiwizacji offline,
 • implementacja maszyn wirtualnych typu spot dla aplikacji niekrytycznych.
 • wdrożenie tymczasowych środowisk testowych zamiast środowisk ciągłych w celu obniżenia kosztów,
 • automatyczne wyłączanie nieużywanych zasobów nocą i podczas weekendów, zapewniające oszczędności nawet powyżej 20%.

Niezależność od dostawcy chmurowego

Niezależność od dostawcy zapewnia większą kontrolę nad rozwojem projektów. Pozwala też na bardziej elastyczne dostosowanie chmury do celów biznesowych firmy. Jeśli chcesz wykorzystać związane z tym możliwości, pomożemy Ci w migracji zasobów do bezpiecznych i niezawodnych środowisk, które dadzą Ci większą swobodę w rozwoju biznesu. Proponowane rozwiązania to m.in.:

 • migracja do otwartych baz danych, jak MariaDB czy PostgresSQL,
 • zastąpienie rozwiązań zależnych od dostawcy, takich jak Azure Cosmos DB, AWS Aurora czy AWS DynamoDB, platformami open source, jak CouchDB czy OpenSearch,
 • migracja kolejek z platform własnościowych AWS Kinesis czy Azure Event Grid do brokerów open source, jak Kafka czy RabbitMQ,
 • migracja ręcznych lub specyficznych dla dostawcy instalacji usług Kubernetes (EKS, AKS, GKS) do rozwiązań niezależnych, takich jak Kubespray czy Rancher,
 • migracja z kosztownych usług monitorowania i przechowywania logów, jak AWS CloudWatch czy Azure Application Insights do rozwiązań niezależnych od chmury, jak Prometheus, Grafana, Sentry czy ELK Stack.

Optymalizacja procesów CI/CD

Uporządkowanie procesów ciągłej integracji i ciągłego wdrażania jest kluczowe dla skuteczności DevOps i skrócenia time to market. Dobrze zoptymalizowane potoki CI/CD przekładają się na wzrost produktywności i redukcję błędów. Przeanalizujemy Twoje potrzeby i wdrożymy niezbędne usprawnienia, które przyczynią się do poprawy wyników operacyjnych i biznesowych Twojej firmy.  Sugerowane działania obejmują:

 • optymalizację kompilacji kodu: implementacja pamięci podręcznej, etapowe wdrażanie, lokalny serwer proxy itp.,
 • optymalizacja przebiegu testów: wdrożenie testowania równoległego (w tym testy na wielu maszynach zapewniające nawet dziesięciokrotne przyspieszenie procesu),
 • implementacja DevSecOps: skaner podatności, bezpieczeństwo łańcucha dostaw,
 • odporne wdrożenia: automatyczny deployment z zastosowaniem rollbacku, w tym wydanie typu canary.

Farmacja i urządzenia medyczne

Zgodność z przepisami i zalecanymi praktykami ma fundamentalne znaczenie w branżach regulowanych, takich jak farmacja czy branża urządzeń medycznych. Mamy ponad 20-letnie doświadczenie we współpracy z Klientami z obu tych sektorów i wiemy, jak przeprowadzić firmę przez gąszcz nawet najbardziej złożonych wymagań z zakresu compliance. Nasza oferta obejmuje:

 • walidację środowiska chmurowego z uwzględnieniem wymagań specyficznych dla branży,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami compliance dla środowiska chmurowego audytowanego przez stronę trzecią,
 • utrzymanie platformy w stanie zwalidowanym,
 • audyt systemu w zakresie zgodności z wymaganiami technicznymi i prawnymi.

Walidacja w modelu DevOps

Monitorowanie i wdrażanie najnowszych zmian z zakresu compliance to uciążliwy i kosztowny obowiązek. Pomożemy Ci uporać się z tym zadaniem. Zadbamy o to, by Twoje środowisko informatyczne było zgodne z najnowszymi przepisami i zaleceniami na każdym etapie cyklu DevOps. Nasze działania obejmują:

 • wdrożenie wymagań compliance na wczesnym etapie cyklu życia oprogramowania (shift-left),
 • szybka informacja zwrotna na temat jakości wytwarzanego oprogramowania,
 • przeciwdziałanie długotrwałej walidacji na późnym etapie cyklu, bezpośrednio przed rolloutem,
 • automatyzacja procesów kontroli jakości,
 • zapewnianie jakości (QA) z myślą o spełnieniu wymagań audytowych.

Jak przebiega współpraca?

Managed services

 • W oparciu o analizę Twoich potrzeb uzgadniamy szczegółowe zasady współpracy i przypisujemy do Twojego projektu zespół ekspertów dostępny w ustalonych ramach czasowych.
 • Zarządzamy obiegiem informacji między specjalistami, zespołami i działami w taki sposób, by zapewnić wydajność komunikacji oraz zminimalizować ryzyko błędów, nieporozumień czy konfliktów.
 • Dbamy też o to, by na każdym etapie współpracy w projekt zaangażowane były co najmniej dwie osoby świetnie znające środowisko. W razie potrzeby świadczymy również wsparcie poza standardowymi godzinami pracy.
 • Usługa managed services zwalnia Cię z konieczności zarządzania kompetencjami i pozwala skupić się na rozwoju biznesu.

Projekty / Outsourcing projektowy

 • Podczas spotkań i discovery calls zapoznajemy się z wymaganiami i celami Twojego projektu. Wspólnie definiujemy jego zakres i uzgadniamy sposób jego realizacji.
 • Działamy zwinnie i uwzględniamy ewolucję Twoich potrzeb.
 • Na każdym etapie współpracy masz wpływ na jej przebieg i wyniki.
 • Odpowiedzialność za zarządzaniem zespołem leży po naszej stronie.
 • Zapewniamy również wszelkie zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu. Dzięki temu nie musisz martwić się o kwestie kadrowe ani szczegóły operacyjne i możesz skoncentrować się na strategii.

Team augmentation

 • Zapoznajemy się z potrzebami i wymaganiami istniejących zespołów. Na tej podstawie dokonujemy selekcji specjalistów i prezentujemy Ci listę najbardziej optymalnych kandydatów.
 • Z każdą z sugerowanych osób możesz przeprowadzić interview, by dokonać ostatecznego wyboru.
 • Dbamy o komfort pracy naszych specjalistów, jeśli jednak któryś z nich zdecyduje się opuścić projekt, niezwłocznie dostarczamy Ci nowego pracownika o analogicznych kompetencjach.
 • Usługę team augmentation rozliczamy w formule godzinowej.
 • Udostępniamy specjalistów również w niepełnym wymiarze pracy.

Michał Dębski

CTO

Absolwent Politechniki Warszawskiej z 10-cio letnim doświadczeniem przy projektach tworzących oprogramowanie. Od urządzeń embedded i silników przeglądarek, przez systemy logistyczne, IoT i geoTracing, aż do infrastruktury chmurowej u różnych dostawców i DevOps. Pracował z zespołami z całego świata dla liderów branż takich jak elektronika konsumencka, logistyka czy life science. Prywatnie entuzjasta i kontrybutor projektów open source. Ceni ludzi angażujących się w pracę, którą wykonują, biorą za nią odpowiedzialność, są ciekawi innych rozwiązań i nie zamykają się tylko na znane i lubiane.

W IT o wartości pracownika nie decyduje liczba posiadanych przez niego certyfikatów ani nawet staż pracy.

W IT o wartości pracownika nie decyduje liczba posiadanych przez niego certyfikatów ani nawet staż pracy. Doświadczenie i umiejętności są kluczowe, ale nie wystarczające. Dobierając specjalistów do swoich zespołów, zwracam uwagę zarówno na ich kompetencje, jak i poziom zaangażowania: chęć rozwoju, skłonność do podejmowania nowych wyzwań, sumienność. Ponieważ pracownicy eConsulting wywodzą się z rozmaitych obszarów IT, w naszej kadrze znajdują się eksperci o bardzo różnorodnych specjalizacjach, obejmujących również dziedziny nietechniczne. Dzięki temu możemy dostarczać pracowników, którzy będą w stanie wesprzeć naszych Klientów w niemal dowolnym projekcie IT. Rozległość kompetencji naszej kadry pozwala nam też na sugerowanie podejścia najbardziej optymalnego w kontekście potrzeb biznesowych Klienta – zamiast kosztownego tworzenia rozwiązań od podstaw.

Zespół Role-Funkcje

Inżynierowie DevOps ze specjalizacjami w

 • Kubernetes
 • Red Hat OpenShift
 • Bezpieczeństwo: DevSecOps
 • Środowiska zwalidowane/GxP
 • Usługi DevOps w chmurze Azure
 • DevOps na platformie Google Cloud
 • DevOps Tooling w AWS
 • Konfiguracje wielochmurowe
 • Środowiska chmury hybrydowej

Nasz zespół tworzy wartość dodaną przez automatyzację infrastruktury oraz budowanie potoków programistycznych (pipelines), które skracają czas oczekiwania i zwiększają częstotliwość wydań. Nasi DevOps pracują w wielu różnych środowiskach, od lokalnych po chmurowe, dlatego mogą pomóc Ci wybrać i zbudować rozwiązanie, które będzie odpowiadać Twoim potrzebom. Dzięki nam Twoi programiści będą mogli poświęcić więcej czasu na rozwój, a mniej na konfigurację infrastruktury.

Architekci i inżynierowie infrastruktury chmury

Zaprojektuj i stwórz bezpieczną infrastrukturę chmury, aby skuteczniej realizować cele biznesowe Twojej organizacji. Nasi architekci podzielą Twoją chmurę na konta, środowiska i sieci wirtualne, aby zapewnić podział odpowiedzialności i ograniczyć tzw. promień rażenia realizowanych działań. Nasi inżynierowie redukują złożoność systemów i koszty, utrzymując jednocześnie wydajność na optymalnym poziomie.

Eksperci Kubernetes

Stwórz odporne, wydajne i bezpieczne klastry na potrzeby Twoich aplikacji. Nasi eksperci doradzą Ci w zakresie narzędzi Kubernetes, narzędzi programistycznych i praktyk SRE (site reliability engineering). Kładziemy nacisk na monitorowanie i widoczność, tak aby Twoje klastry działały bez zarzutu. Jeśli obawiasz się zastosować Kubernetes w swojej organizacji, możemy przeprowadzić Cię przez ten proces. Zapewniamy, że zakończy się sukcesem!

KONTAKT

Uczyń nas współautorem Twojego sukcesu!

Request a consultation

Do not hesitate to contact us to get the best services! Call us or you can leave your number below and we will contact you.

Zamów konsultację

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Zadzwoń lub zostaw swój numer poniżej i my zadzwonimy do Ciebie.

Adam Dziedziński CONTACT FORM

Adam Dziedziński FORMULARZ KONTAKTOWY

Julia Janowska FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY