CASE STUDY Zarządzanie zmianami oraz walidacja CSOD

Zadanie

Nasz klient przestał spełniać wymogi systemu zwalidowanego z uwagi na brak udokumentowanych testów czterech uaktualnień systemu Cornerstone, wykonanych kwartalnie przez dostawce.  Zdecydował się wdrożyć wszystkie funkcje, które Cornerstone dostarczył w 2018 roku oraz walidację systemu.

Zakres prac

Na potrzeby tego projektu przeprowadziliśmy pełne udokumentowane testy wsteczne. Były one zgodne z procesami zarządzania zmianami oraz zarządzania uaktualnieniami systemu Cornerstone. Procesy te zostały wypracowane przez eConsulting i dopasowane do klienta. W tym celu zmapowaliśmy obecny proces zarządzania zmianami. Następnie zastosowaliśmy go podczas wdrażania. Przeanalizowaliśmy, sprawdziliśmy i zaktualizowaliśmy dokumentację, jak np. Specyfikację wymagań użytkownika, czy funkcjonalną ocenę ryzyka. Podczas projektu uchwyciliśmy nasze obserwacje związane z procesami. Porównaliśmy obecny proces zarządzania zmianami z najlepszymi praktykami z ITIL v3. Przedstawiliśmy nasze rekomendacje oparte na tej analizie oraz nasze obserwacje podczas projektu. Działanie te miały na celu pomóc klientowi w ulepszeniu procesów i utrzymaniu systemu w stanie walidowanym.

Rezultat

Po zakończeniu projektu udoskonalona dokumentacja została zaktualizowana o nowe funkcje, a klient odzyskał status systemu zwalidowanego. Wszystkie niezbędne dokumenty takie jak Test Plan, Initial oraz Final Assesment, Change Descritpion, Test Closing Report zostały obustronnie podpisane i umieszczone w repozytorium klienta. Obecnie zespół eConsulting odpowiedzialny jest za zarządzanie procesem kwartalnych uaktualnień systemu Cornerstone tak, aby dla tego klienta status systemu zwalidowanego został utrzymany.

PODZIEL SIĘ NA:

FORMULARZ KONTAKTOWY