CASE STUDY Zarządzanie zmianami oraz walidacja CSOD

walidacja CSOD

Zadanie

Nasz klient przestał spełniać wymogi systemu zwalidowanego z uwagi na brak udokumentowanych testów czterech uaktualnień systemu Cornerstone, wykonanych kwartalnie przez dostawce.  Zdecydował się wdrożyć wszystkie funkcje, które Cornerstone dostarczył w 2018 roku oraz walidację systemu.

Zakres prac

Na potrzeby tego projektu przeprowadziliśmy pełne udokumentowane testy wsteczne. Były one zgodne z procesami zarządzania zmianami oraz zarządzania uaktualnieniami systemu Cornerstone. Procesy te zostały wypracowane przez eConsulting i dopasowane do klienta. W tym celu zmapowaliśmy obecny proces zarządzania zmianami. Następnie zastosowaliśmy go podczas wdrażania. Przeanalizowaliśmy, sprawdziliśmy i zaktualizowaliśmy dokumentację, jak np. Specyfikację wymagań użytkownika, czy funkcjonalną ocenę ryzyka. Podczas projektu uchwyciliśmy nasze obserwacje związane z procesami. Porównaliśmy obecny proces zarządzania zmianami z najlepszymi praktykami z ITIL v3. Przedstawiliśmy nasze rekomendacje oparte na tej analizie oraz nasze obserwacje podczas projektu. Działanie te miały na celu pomóc klientowi w ulepszeniu procesów i utrzymaniu systemu w stanie walidowanym.

Rezultat

Po zakończeniu projektu udoskonalona dokumentacja została zaktualizowana o nowe funkcje, a klient odzyskał status systemu zwalidowanego. Wszystkie niezbędne dokumenty takie jak Test Plan, Initial oraz Final Assesment, Change Descritpion, Test Closing Report zostały obustronnie podpisane i umieszczone w repozytorium klienta. Obecnie zespół eConsulting odpowiedzialny jest za zarządzanie procesem kwartalnych uaktualnień systemu Cornerstone tak, aby dla tego klienta status systemu zwalidowanego został utrzymany.

PODZIEL SIĘ NA:

Request a consultation

Do not hesitate to contact us to get the best services! Call us or you can leave your number below and we will contact you.

Zamów konsultację

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Zadzwoń lub zostaw swój numer poniżej i my zadzwonimy do Ciebie.

Julia Janowska FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY