CASE STUDY Wdrożenie systemu Cornerstone LMS dla międzynarodowego klienta z branży opieki zdrowotnej

Implementation of the Cornerstone LMS for a Prominent Multinational Healthcare Client

Zadanie

Zadaniem eConsulting było wdrożenie systemu Cornerstone OnDemand dla międzynarodowego klienta z branży opieki zdrowotnej. Klient ten posiada światową sieć szpitali, operującą zarówno w Europie, jak i w Indiach, z 26 placówkami rozlokowanymi w 12 krajach. Firma oferuje szeroki zakres usług opieki zdrowotnej w szpitalach, instytutach onkologicznych, placówkach specjalistycznych, ośrodkach płodności i laboratoriach diagnostycznych. Ze względu na różnorodność oddziałów w strukturze firmy, organizacja nie posiada jednolitych procesów związanych nauką i rozwojem kompetencji pracowników.

Zakres pracy

W celu przygotowania do wdrożenia, eConsulting przeprowadziło proces dostosowania procesów biznesowych, który pozwolił identyfikować potrzeby klienta i standaryzować procesy związane z nauką i rozwojem. W pierwszej fazie wdrożono system Cornerstone w placówkach w Ukrainie. Po udanym okresie pilotażowym, przeprowadzono kolejne etapy wdrażania. Obecnie system Cornerstone LMS jest używany przez ponad 30 000 użytkowników naszego klienta w 10 różnych krajach.

Wynik

Implementacja systemu Cornerstone LMS przyniosła naszemu klientowi następujące korzyści:

  1. Centralizacja zarządzania szkoleniami i rozwojem: LMS dostarczył centralną platformę do uproszczonego zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników, zapewniając spójność w całej organizacji.
  1. Jednolitość jakości i przekazu: Dzięki wdrożeniu systemu LMS ustandaryzowaliśmy jakość i sposób przekazywania informacji we wszystkich programach szkoleniowych i rozwojowych, co znacząco podniosło jakość procesu uczenia się.
  1. Rozszerzona widoczność danych i raportowanie: Nasze rozwiązanie umożliwiło klientowi lepszą widoczność danych i zaawansowane raportowanie. 
  1. Zgodność i przestrzeganie przepisów: Wdrożenie obejmowało działania mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami GDPR, co wzmocniło zdolność klienta do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i poufnych informacji.

Wdrożenie systemu Cornerstone LMS znacząco poprawiło efektywność i skuteczność procesów uczenia się i rozwoju naszego klienta, ułatwiając zharmonizowane podejście w ramach jego zróżnicowanych operacji.

PODZIEL SIĘ NA:

Request a consultation

Do not hesitate to contact us to get the best services! Call us or you can leave your number below and we will contact you.

Zamów konsultację

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Zadzwoń lub zostaw swój numer poniżej i my zadzwonimy do Ciebie.

Julia Janowska FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY