CASE STUDY Walidacja procesu produkcyjnego

walidacja procesu

Zadanie

Proces produkcji kapsułek miękkich.

Zakres prac

Walidacja procesu produkcyjnego obejmowała między innymi następujące aspekty:

  • wyznaczenie parametrów krytycznych w procesu na etapie poszczególnych operacji (formowanie wsadu, formowanie otoczki, kapsułkowanie, suszenie)
  • ocenę stanu skwalifikowania urządzeń biorących udział w procesie
  • ocenę dokumentacji produkcyjnej – niezbędne specyfikacje, instrukcję technologiczną, wzór raportu z produkcji, itp. oraz szkolenia personelu
  • analizę wyrobu pod kątem zgodności ze specyfikacją

Uwzględniając powyższe elementy, w oparciu o analizę ryzyka, opracowany został plan próbkowania (etapy kontroli, ilość próbek).
Walidację przeprowadzono na 3 seriach produkcyjnych, dla każdej serii opracowano statystycznie wyniki badań oraz wyznaczono współczynniki zdolności procesu Cp (miara rozrzutu danej cechy w stosunku do pola tolerancji) i Cpk (miara przesunięcia wartości średniej danej cechy w stosunku do jej wartości nominalnej oraz granic tolerancji).

Rezultat

Walidacja potwierdziła, że proces przebiega w sposób stabilny, a otrzymywany produkt jest zgodny ze specyfikacją.

PODZIEL SIĘ NA:

Request a consultation

Do not hesitate to contact us to get the best services! Call us or you can leave your number below and we will contact you.

Zamów konsultację

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Zadzwoń lub zostaw swój numer poniżej i my zadzwonimy do Ciebie.

Michał Mroczkiewicz FORMULARZ KONTAKTOWY

Marianna Demczuk-Ignys FORMULARZ KONTAKTOWY

Julia Janowska FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY