CASE STUDY Walidacja oprogramowania

Zadanie

System SAP, moduły SD (Sales and Distribution), SCM (Supply Chain Management), FICO (Financial Accounting and Controlling).

Zakres prac

Wsparcie Systemu SAP w swoim zakresie obejmuje zarówno operacje, jak i realizację projektów. Głównym zadaniem w ramach operacji było utrzymanie systemu w stanie zwalidowanym. Podstawowym narzędziem stosowanym w celu jego realizacji jest proces kontroli zmian, który gwarantuje, że wszystkie zmiany przed wprowadzeniem na serwer produkcyjny zostaną odpowiednio ocenione, udokumentowane i przetestowane. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy około 3000 kontroli zmian.

Jednym z realizowanych projektów była walidacja w ramach implementacji systemu SAP w nowych lokalizacjach. Przenoszone było aktualne, już zwalidowane rozwiązanie oraz wykonywane były dodatkowe modyfikacje. W wyniku tego procesu zostało uaktualnionych kilkadziesiąt Specyfikacji Wymagań Użytkownika oraz ponad 100 specyfikacji funkcjonalnych i technicznych. Dla przenoszonego rozwiązania wykonano szereg testów regresyjnych ale w ograniczonym zakresie. Nowe modyfikacje zostały w pełni przetestowane (testy jednostkowe, testy systemowe, testy akceptacyjne użytkownika).

Rezultat

Wdrożenie zakończyło się sukcesem, a główny system SAP został rozszerzony o kolejne 3 implementacje. Całość prac odbywała się w oparciu o przygotowany Plan Walidacji i przeprowadzoną Analizę Ryzyka. Na koniec, prace zostały podsumowane w Raporcie z Walidacji.

PODZIEL SIĘ NA:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

FORMULARZ KONTAKTOWY