CASE STUDY Konfiguracja portalu CSOD LMS dla klienta z branży Life Science

Zadanie

Projekt polegał na dostarczeniu skonfigurowanego portalu CSOD LMS dla Life Science klienta.

Zakres prac

  • integracja z eDMS klienta, automatyczne zasilanie LMS obiektami szkoleniowymi z systemu klienta
  • integracja portalu z dwoma źródłami danych o OU oraz użytkowników
  • zastosowanie SSO oraz podpisu certyfikatów dla LO
  • dostarczenie Custom reports dostarczanych na sFTP klienta oraz skrzynki emailowe
  • zgodność dokumentacji oraz procesu wdrożenia z wymaganiami systemów walidowanych GxP (Aneks 11 dla UE oraz 21 CFR dla USA)
  • zgodność systemu z General Data Protection Regulation (GDPR)
  • przygotowanie i dostarczenie dokumentacji walidowanej oraz scenariuszy testowych zgodnych z wymaganiami walidacji

Rezultat

Pomimo wysokiej komplikacji projektu oraz zmiennych wymagań klienta projekt został dostarczony w wyznaczonym czasie i w jakości przewyższającej oczekiwania klienta.

PODZIEL SIĘ NA:

FORMULARZ KONTAKTOWY