CASE STUDY Jak wdrożyliśmy oprogramowanie pośredniczące do szybkiego i bezpiecznego przesyłania danych w branży biotechnologicznej

Przesyłanie danych

Wyzwanie

Klientem jest wiodąca firma biofarmaceutyczna z siedzibą w Kopenhadze w Danii, specjalizująca się w poprawie wyników leczenia pacjentów w dziedzinach endokrynologii, chorób rzadkich, onkologii i okulistyki.

Firma zidentyfikowała potrzebę usprawnienia zarządzania danymi w swojej infrastrukturze edukacyjnej i postanowiła wprowadzić nowoczesne narzędzie chmurowe do szybkiego i bezpiecznego przesyłania danych.

Podjęcie decyzji o współpracy z eConsulting było dla klienta naturalną decyzją, biorąc pod uwagę naszą dotychczasową współpracę przy poprzednich inicjatywach. Klient docenił nasze doświadczenie, zwłaszcza w realizacji podobnych projektów, a także naszą wiedzę w zakresie tworzenia oprogramowania w rozproszonych środowiskach chmurowych.

Zakres prac – wdrożenie oprogramowania pośredniczącego

Tech Stack: NET Core 3.1, Azure Functions, Azure Cosmos DB, Azure Monitor.

Technology stock middleware

Projekt rozpoczął się od przedstawienia przez klienta swoich wymagań, które posłużyły nam jako roadmapa do przeprowadzenia dokładnej analizy biznesowej. Następnie opracowaliśmy architekturę proponowanego rozwiązania, zwracając szczególną uwagę na zawiłości procesu przesyłania danych. Szczegółowa specyfikacja techniczna ukierunkowała nasz proces programowania.

Największe wyzwanie wynikało z potrzeby integracji różnych platform edukacyjnych w ramach infrastruktury klienta. Opracowanie usługi ETL zdolnej do harmonizacji wymiany danych i dokładnego obliczania zmian między tymi platformami wymagało innowacyjnych rozwiązań i skrupulatnej dbałości o szczegóły.

Przeprowadziliśmy szczegółowe testy, aby zweryfikować wydajność, a następnie kompleksowy proces walidacji, aby upewnić się, że spełnia oczekiwania klienta. Wszelkie niezbędne poprawki zostały niezwłocznie wprowadzone na podstawie informacji zwrotnych i wyników testów. Nadzór nad tym procesem sprawował nasz wewnętrzny zespół ds. walidacji, który zarządzał walidacją i sfinalizował całą dokumentację, dbając o dokładność na każdym etapie.

Jedną z głównych przeszkód było opracowanie usługi ETL, która efektywnie zarządzałaby transferem danych i zmianami między narzędziami edukacyjnymi klienta. Dzięki zbiorowej wiedzy naszego zespołu i doskonałej współpracy, udało nam się skutecznie sprostać temu wyzwaniu.

middleware implementation

Rozwój i wsparcie kodu oprogramowania pośredniczącego zapewniono za pomocą Azure Dev Ops:

  • Repozytorium Git – do przechowywania kodu i śledzenia jego zmian przy użyciu modelu GIT Branching;
  • Potok kompilacji – dla pakietu kompilacji rozwiązania middleware i uruchamiania testów;
  • Potok wydań ze środowiskami – do wydawania zbudowanego pakietu do środowisk

Oprócz osiągnięcia celów projektu, poszliśmy o krok dalej, proponując sugestie dalszych ulepszeń wykraczających poza początkowy zakres. Projekt obejmował jeden miesiąc analizy, trzy miesiące rozwoju i jeden miesiąc walidacji.

Nasz zespół projektowy, składający się z analityka biznesowego, architekta, programistów, specjalisty DevOps i testera, ściśle współpracował, aby zapewnić stały postęp.

Wynik

Klient wyraził ogromne zadowolenie z naszej pracy podczas całego projektu. Docenił naszą wiedzę, zdolność adaptacji i profesjonalne zarządzanie projektem i jego rozwojem. 

Oprócz tego klient zauważył nasze proaktywne podejście, wykraczające poza zakres projektu, aby zasugerować lepsze rozwiązania, które mogą być naprawdę korzystne dla jego długoterminowego sukcesu.

Projekt spełnił swój główny cel: pomyślne wdrożenie automatyzacji i usprawnienie procesu wymiany danych pomiędzy narzędziami edukacyjnymi.

Zmiana ta skutecznie wyeliminowała nieefektywność pracy ręcznej i znacznie przyspieszyła procesy, co wpłynęło na zdecydowaną poprawę w stosunku do poprzedniego powolnego i uciążliwego przepływu pracy.

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje pomocy w tworzeniu niestandardowego oprogramowania, skontaktuj się z nami!

PODZIEL SIĘ NA:

Request a consultation

Do not hesitate to contact us to get the best services! Call us or you can leave your number below and we will contact you.

Zamów konsultację

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Zadzwoń lub zostaw swój numer poniżej i my zadzwonimy do Ciebie.

Michał Mroczkiewicz FORMULARZ KONTAKTOWY

Marianna Demczuk-Ignys FORMULARZ KONTAKTOWY

Julia Janowska FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY