CASE STUDY Jak ujednoliciliśmy szkolenia dla złożonego ekosystemu opieki zdrowotnej dużej korporacji

ekosystemu opieki zdrowotnej

Wyzwanie – Jak ujednolicić system szkoleniowy?

Naszym klientem jest międzynarodowa sieć szpitali świadczących usługi diagnostyczne i opieki zdrowotnej, koncentrująca się na rynkach głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, a ostatnio także w Indiach. Klient działa za pośrednictwem dwóch obszarów – usług diagnostycznych i usług opieki zdrowotnej. Firma zatrudnia ponad 44 000 pracowników, a jej główna siedziba znajduje się w Polsce. 

Firma zaangażowała eConsulting do wdrożenia trzech modułów Cornerstone OnDemand: Core, LMS i CHR.

Głównym celem tego projektu było zapewnienie, że wszyscy pracownicy firmy – będącej wysoce złożoną organizacją stale powiększającą się o nowe podmioty, z których każdy ma różne standardy i praktyki – przeszli specjalne szkolenie. 

Klient dążył do zapewnienia, że wszystkie jego spółki i pracownicy otrzymają szkolenia z wyznaczonych obszarów. Priorytetem było ustanowienie ujednoliconej platformy szkoleniowej dla całej organizacji oraz scentralizowanego systemu edukacyjnego.

corporate trainings lms

eConsulting zostało wybrane do realizacji tego zadania na podstawie procesu przetargowego. Nasza oferta oceniona została jako wyróżniająca ze względu na rozległą wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie oraz status lokalnego partnera, co skutecznie rozwiązało wyzwanie związane z zarządzaniem różnymi strefami czasowymi.

Zakres prac 

Rozpoczęliśmy projekt przeprowadzając BPA (Business Process Alignment) w celu standaryzacji i usprawnienia procesów szkoleniowych klienta. Biorąc pod uwagę ogromną skalę klienta jako dużej organizacji, jego procesy różniły się znacznie w różnych jednostkach biznesowych i krajach. Ich celem było ustanowienie ustandaryzowanych procesów, które mogłyby być powszechnie stosowane we wszystkich jednostkach biznesowych. Faza BPA trwała około 2 miesięcy.

Idąc dalej, weszliśmy w fazę wdrożenia, w tym testów. Klient dostarczył nam szczegółową listę wymagań systemowych. Następnie zintegrowaliśmy te specyfikacje z systemem. Później weszliśmy w fazę prototypowania. Na tym etapie nasz zespół zaproponował rozwiązania, w jaki sposób zaspokoić potrzeby klienta przy użyciu możliwości Cornerstone. Prowadziliśmy wspólne dyskusje z klientem, wymieniając się spostrzeżeniami na temat wyglądu strony, konfiguracji i widoczności pól dla różnych użytkowników.

healthcare corporate trainings

Po udanych testach i uruchomieniu systemu dla pracowników organizacji, klient zdecydował się na stałą współpracę z eConsulting w zakresie utrzymania systemu. Oprócz utrzymania systemu, nadzorujemy zarządzanie zmianami CSOD, zarządzanie incydentami, a także zarządzanie procesami aktualizacji i nowych wersji systemu dla klienta.

Podczas realizacji tego projektu nasz składał się z czterech członków: kierownika ds. zaangażowania, dwóch konsultantów wdrożeniowych i osoby odpowiedzialnej za projekty techniczne.

Wynik wdrożenia Cornerstone OnDemand 

Obecnie zajmujemy się wsparciem systemu, administracją, procesami zarządzania aktualizacjami i nowymi wersjami, zarządzaniem incydentami dla klienta, zapewniając kompleksową pomoc we wszystkich usługach Cornerstone. Początkowo wdrożyliśmy CSOD tylko dla jednej z jednostek biznesowych klienta. Z czasem rozszerzyliśmy nasz zakres o wiele nowych jednostek, które obecnie stanowią znaczną część grupy klienta.

Klient wyraził ogromną satysfakcję z wykonanego projektu, podkreślając zadowolenie z udanej współpracy i osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Wcześniej klientowi brakowało globalnego narzędzia do szkoleń – teraz ma uniwersalną platformę, która oferuje ustrukturyzowane, ujednolicone szkolenia i plany rozwoju dla wszystkich pracowników. Celem było zapewnienie ukończenia niezbędnych szkoleń przez pracowników, co dzięki systemowi Cornerstone i wdrożeniu eConsulting zostało osiągnięte.

PODZIEL SIĘ NA:

Request a consultation

Do not hesitate to contact us to get the best services! Call us or you can leave your number below and we will contact you.

Zamów konsultację

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Zadzwoń lub zostaw swój numer poniżej i my zadzwonimy do Ciebie.

Julia Janowska FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY