CSOD

Cornerstone OnDemand (CSOD) to światowy lider w zakresie aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Aplikacje dostępne są w technologii rozwiązań chmurowych dostarczanych w modelu SaaS. Produkty CSOD to oprogramowanie wspomagające pozyskiwanie pracowników, ich szkolenie, rozwój umiejętności, śledzenie postępów i ocenę. To także zestaw narzędzi wspierających typowe procesy prowadzone przez działy HR i poprawiające ich efektywność.

eConsulting, jako autoryzowany partner CSOD, oferuje rozwiązania chmurowe amerykańskiego producenta w zakresie poszczególnych modułów platformy. Specjalizujemy się w rozwiązaniach z kategorii modułów wspierających procesy szkoleniowe – oraz pełnego i kompleksowego rozwiązania obejmującego moduły:

CORNERSTONE RECRUITING

CORNERSTONE LEARNING

CORNERSTONE PERFORMANCE

CORNERSTONE HR

Zespół CSOD

Obecnie zespół eC-Learning to grupa kilkunastu doświadczonych konsultantów, operujących na wielu poziomach w cyklu wdrożenia i wsparcia powdrożeniowego. Zespół wspierany jest przez inżynierów certyfikowanych w CSOD w zakresie oferowanych rozwiązań.
Wykorzystując nasze kilkuletnie doświadczenie oraz mając na uwadze zróżnicowane i specyficzne potrzeby naszych Klientów, oferujemy pełną gamę usług związanych z implementacją rozwiązań CSOD oraz wsparcia technicznego oraz biznesowego organizacji i użytkowników w trakcie korzystania z platformy. Wśród usług związanych z implementacją oferujemy m.in:

 • analizę potrzeb i wybór rozwiązania
 • wdrożenie i konfigurację
 • testowanie i walidację
 • integrację, utrzymanie i rozwój

Obsługa sprzedażowa

W ramach pierwszego etapu nasi konsultanci przeprowadzą demonstrację możliwości i funkcjonalności rozwiązania, udostępnią wersję testową platformy  oraz  wykonają analizę przedwdrożeniową. Przeprowadzenie analizy pozwala określić cele biznesowe i przede wszystkim dobrze dopasować rozwiązanie do potrzeb firmy. Dobrze przeprowadzony cały etap analizy zwiększa w dużej mierze skuteczność i efektywność wdrożenia samego systemu.

 

Implementacja

Zespół eC-Learning przeprowadza kompleksowy proces implementacji zakupionego rozwiązania CSOD. Proces ten można podzielić na 4 podstawowe etapy: projektowanie rozwiązania pod kątem potrzeb klienta, przygotowanie pożądanej konfiguracji rozwiązania, integracja z systemami i bazami danych oraz migracja danych i kontentu. Nasz zespół prowadzi również szereg działań mających na celu zapewnienie jakości i stabilności działania systemu oraz wdrożonych rozwiązania.

Projektowanie i konfiguracja

Nasi konsultanci na podstawie wyników analizy przedwdrożeniowej przygotowują rekomendowaną konfigurację rozwiązania i przedstawią proponowane zestawienia i zalecenia w formie warsztatów wdrożeniowych.

Podczas tego etapu definiowany jest zakres implementacji w ujęciu szczegółowym i wykonywane są następujące elementy definiujące rozwiązanie i dostosowujące platformę do celów i potrzeb biznesowych organizacji:

 • definicja i opis procesów biznesowych,
 • workflows,
 • konfiguracja modułów i parametrów systemu w zakresie:
  • struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa: użytkownicy, grupy i działy, hierarchia i model organizacyjny;
  • konfiguracji ról użytkowników systemu oraz definiowania ich uprawnień;
  • konfiguracji profili użytkowników;
  • zdefiniowania dedykowanych interfejsów i widoków systemu / dashboardów, etc.;
  • parametryzacji i konfiguracji raportów: historia i postępy użytkowników; raporty billingowe, raporty systemowe, etc.;
  • notyfikacji i systemu powiadomień mailowych;
  • ustawień systemowych, w tym konfiguracji ustawień regionalnych i implementacji wersji językowych;
  • konfiguracji katalogów zawartości, w tym parametryzacja szkoleń, publikacji contentu, harmonogramów, certyfikatów, reguł przypisywania, reguł dostępności, etc.

Integracja i rozwój

Zespół konsultantów technicznych eConsulting  jest obecny podczas całego cyklu życia wdrożenia wspierając lub wykonując prace również w obszarach związanych z:

Integracja systemowa

 • Integracją z systemami do zarządzania użytkownikami i tożsamością (Identity Management, Active Directory, SSO (Single Sign-On, etc.)
 • Integracją z bazami danych
 • Integracją z systemami billingowymi, wsparcia sprzedaży i obsługi klienta, etc.

Migracja danych i kontentu

 • Opracowanie planu i wykonanie migracji danych (struktury organizacyjne, listy użytkowników, dane historyczne, etc.)
 • Opracowanie i przeprowadzenie migracji kontentu (materiały szkoleniowe, rozwiązania gotowe, kontent zewnętrzny, etc.).
 • Usługi weryfikacji i testowania migracji.

Podczas całego procesu konsultanci eConsulting stale współpracują z przedstawicielami Klienta, doradzając i proponując najlepsze rozwiązania, a także przeprowadzają proces szkolenia pracowników organizacji.

Zapewnienie jakości i usługi testowania

Ponieważ równie ważne jest zapewnienie oraz potwierdzenie odpowiedniej jakości wdrażanego systemu dlatego w tym celu odbywa się szereg testów funkcjonalnych, integracyjnych i akceptacyjnych użytkownika. Proces ten wspierany jest przez doświadczonych Test Leaderów, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie stosownej dokumentacji (Planu i Raportu z Testów) oraz za koordynowanie etapu testów.

W przypadku gdy jest to wymagane (na przykład podczas wdrożenia w firmie z branży farmaceutycznej) wykonywana jest walidacja systemu w oparciu o przepisy GMP, w zgodności z wytycznymi GAMP lub w oparciu o przepisy i regulacje obowiązujące w danej branży. Zakres walidacji jest indywidualnie precyzowany w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka. Za walidację odpowiada oddelegowany Validation Leader, który pracuje w ramach zespołu eCvalidation (będącego częścią struktur eConsulting).

W przypadku walidacji, Validation Leader dołącza do zespołu wdrożeniowego w trakcie ustalania szczegółowych wymagań z klientem i odpowiedzialny jest zarówno za opracowanie niezbędnej dokumentacji walidacyjnej jak i ścisłą współpracę z zespołem projektowym w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej oraz procedur jakościowych wymaganych na etapie utrzymania systemu. Validation Leader może pełnić rolę Test Leadera.

Wsparcie techniczne

Zapewnienie i utrzymanie stabilnego zaplecza technicznego wspierającego procesy biznesowe organizacji jest ważnym elementem stabilnego i efektywnego wykorzystania technologii. W tym celu, bazując na doskonałej znajomości rozwiązania, dobrych praktykach związanych z zarządzaniem usługami informatycznymi oraz identyfikacji potrzeb organizacji, opracowaliśmy trzy pakiety usług związanych ze wsparciem operacyjnym wdrożonego rozwiązania.

Zarządzanie wydaniami i wersjami

W ramach tego pakietu zapewniamy pełne wsparcie organizacji w zakresie nadzoru i kontroli w obszarze wdrożonego rozwiązania realizowane w ramach cyklicznych, kwartalnych nowych wydań i wersji producenckich oprogramowania oraz aktualizacyjnych inicjatyw serwisowych.

Do szczegółowego zakresu prac w obszarze zarządzania kwartalnymi wydaniami i wersjami zaliczamy:

 1. Analizę zakresu nowej wersji systemu i opracowanie analizy wpływu anonsowanych zmian na pożądane procesy i mechanizmy w organizacji;
 2. Usługi w zakresie administracji środowiskami testowymi oraz usługi testingowe zarówno w zakresie testów funkcjonalnych i akceptacyjnych użytkownika, jak również testów regresyjnych;
 3. Rekonfigurację systemu dostosowującą środowisko do zmian;
 4. Weryfikację stabilności i poprawności środowiska produkcyjnego po implementacji nowej wersji systemu.

Dodatkowo w ramach tych czynności gwarantujemy bieżący monitoring i kontrolę łatek aktualizacyjnych, status zgłaszanych poprawek systemowych oraz wszelkich innych czynności na środowisku produkcyjnym.

Zarządzanie zmianami

Zarządzanie zmianą dla aplikacji to podstawowy proces zapewniający równowagę pomiędzy potrzebą wprowadzania zmian do systemów informatycznych, a wymogiem ich stabilnej i ciągłej pracy. Proces ten zapewnia, że zmiany są wykonywane według przyjętych standardowych metod, procesów i procedur w celu osiągnięcia skuteczności i efektywności wprowadzania zmian. W przypadku systemów objętych walidacją, jest to niezbędny proces pozwalający na utrzymanie systemu w stanie zwalidowanym. Validation Leader zaangażowany jest w ocenę i opiniowanie zmian, nadzór na niezbędną dokumentacją oraz testowaniem.

Nasi konsultanci zapewniają, że proces będzie kompletny oraz obejmie główne etapy związane z:

 • Inicjowaniem zmian i rejestrowaniem wniosków o zmianę (Request For Change),
 • Oszacowaniem wpływu, kosztu, korzyści i dogłębną analizą ryzyka proponowanych zmian,
 • Zarządzaniem i koordynacją testów i implementacji zmian,
 • Monitorowaniem i raportowaniem procesu implementacji zmian.

Linie wsparcia technicznego

Aby zapewnić ciągłość pracy, skuteczną i szybką reakcję na zgłoszenia, bezpieczeństwo danych oraz kompetentne doradztwo w obszarze wdrożonego rozwiązania zgodnie z potrzebami Państwa firmy, świadczymy usługi dedykowanych linii wsparcia opartych na trójstopniowym modelu z biblioteki ITIL.

Helpdesk – 1 linia wsparcia

Helpdesk jest pierwszą linią pomocy i wsparcia w codziennej pracy użytkowników systemu Cornerstone OnDemand. Przyjmowanie, rozwiązywanie i monitorowanie zgłoszeń dotyczących systemu CSOD to główne zadania tego poziomu wsparcia. Kontakt z użytkownikiem odbywa się przede wszystkim przez e-mail, komunikator i telefon. Nasi konsultanci Helpdesk posiadają wiedzę o stanie podstawowych składników systemu, np. awariach lub innych zdarzeniach. Wiedza techniczna, bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz  znajomość języków obcych to główne atuty naszego zespołu. Większość problemów zgłaszanych bezpośrednio konsultantom nie jest zbyt skomplikowana, a do ich rozwiązania wystarczy np. ustawienie nowego hasła lub zmiana uprawnień. Wymagają one bardzo dobrego zarządzania kontaktem z użytkownikiem i monitorowanie statusu zgłoszenia. Jeżeli problem jest bardziej skomplikowany to jest on przekazywany do kolejnych linii wsparcia.

Zarządzanie incydentami – 2 linia wsparcia

Na tym poziomie głównym zadaniem konsultantów jest obsługa i zarządzanie bardziej skomplikowanymi problemami dotyczącymi funkcjonującej aplikacji  oraz ewentualnym  wsparciem w zarządzaniu konfiguracją oprogramowania użytkownika końcowego w zakresie np. kompatybilności przeglądarek internetowych i oprogramowania systemowego. W ramach Zarządzania Incydentami obsługujemy również zmiany i wnioski użytkowników biznesowych wymagające rekonfiguracji parametrów systemu lub innych funkcjonalności dla aktualnej jego wersji.

3 linia wsparcia

Ostatni poziom wsparcia technicznego to głównie obsługa bardzo złożonych zapytań i błędów systemowych wynikających z incydentów oraz szeroko rozumiane zarządzanie  problemami. Jest to działanie mające na celu zapobieganie powstawaniu incydentów oraz minimalizujące wpływ incydentów, którym nie można zapobiec. Na tym poziomie nasz zespół współpracuje bezpośrednio z dostawcą oprogramowania oraz gwarantuje skuteczną komunikację w zakresie definiowania i zarządzania zmianami dla wdrożonego systemu lub modułów.

Do góry