USŁUGI STRATEGICZNE CORNERSTONE
Zainwestuj w usługi strategiczne Cornerstone OnDemand (CSOD)
i zwiększ konkurencyjność swojej firmy.

Jako akredytowany Partner Cornerstone OnDemand świadczymy usługi z zakresu zarządzania talentami (Talent Management) z wykorzystaniem autorskich rozwiązań CSOD. Dzięki profesjonalnemu wdrożeniu narzędzi CSOD pomożemy Twojej firmie wejść na szybszą ścieżkę rozwoju i uzyskać wysoki zwrot z inwestycji.

Rozwiązania CSOD wdrażane przez eConsulting zwiększą skuteczność Twoich inwestycji w obszarze zarządzania talentami na każdym etapie ich realizacji.

Stworzymy dla Ciebie roadmapę, obejmującą wizję strategiczną, która pozwoli na jasne wytyczenie celów i efektywnych metod działania. Dzięki temu zmaksymalizujemy korzyści płynące ze szkolenia Twoich pracowników w zakresie obsługi oprogramowania.

Oto usługi strategiczne, które świadczymy w ramach partnerstwa z CSOD:
Benchmarking

Za pomocą analizy porównawczej określimy Twoje wymagania względem pracowników, parametry czasowe projektu, punkty styku w trakcie cyklu życia oprogramowania oraz wielkość zwrotu z inwestycji.

Współzarządzanie

W ramach usług współzarządzania (ang. governance) zidentyfikujemy obszary operacyjne i odpowiedzialności i poszczególne procesy administracyjne związane z zarządzaniem oprogramowaniem. Przeprowadzimy analizę obejmującą określone procedury operacyjne oraz przepływ informacji w Twojej firmie w celu zapewnienia spójnego i efektywnego wykorzystania oprogramowania.

Dostosowanie procesów biznesowych

Zdiagnozujemy obecną kondycję firmy i kierunek jej rozwoju w odniesieniu do działań liderów branży, a następnie zaprojektujemy rozwiązania oparte na jasno określonych procesach, wspierające realizację Twoich celów biznesowych.

Optymalizacja

Przeanalizujemy aktualne ustawienia systemu w odniesieniu do założonych celów, na podstawie których były konfigurowane. Następnie stworzymy zalecenia zmian w konfiguracji, obejmujące usprawnienie i rozszerzenie wybranych funkcji oraz zwiększenie wydajności systemu.

Testy akceptacyjne (UAT)

Przeprowadzimy kompleksowe testy UAT, obejmujące dobór testerów, tworzenie skryptów testowych w oparciu o przypadki użycia mające odniesienie do profilu Twojej działalności, zarządzanie procesem UAT, monitorowanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów oraz opracowanie dokumentacji wsparcia postprodukcyjnego.

Szkolenia z zakresu administracji systemami

Przekażemy Twoim pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego zarządzania portalem organizacji i zachęcimy do przeprowadzenia szkoleń online.

Szkolenie dla użytkowników końcowych

Zapewnimy Twoim pracownikom i managerom niezbędne kompetencje w zakresie obsługi portalu i korzystania z funkcji systemu.

Plan działania

Zidentyfikujemy kluczowe etapy na drodze do realizacji Twoich celów w obszarze zarządzania talentami. Stworzymy plan działania obejmujący okres od 6 do 48 miesięcy, w którym „osadzimy” poszczególne fazy w celu weryfikacji efektów naszych wspólnych działań.

KONTAKT

Let us be your success Partner! – Uczyń nas partnerem Twojego sukcesu!

Request a consultation

Do not hesitate to contact us to get the best services! Call us or you can leave your number below and we will contact you.

Zamów konsultację

Masz pytania odnośnie naszej oferty? Zadzwoń lub zostaw swój numer poniżej i my zadzwonimy do Ciebie.

Julia Janowska FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY