USŁUGI STRATEGICZNE CORNERSTONE
Zainwestuj w usługi strategiczne Cornerstone OnDemand (CSOD)
i zwiększ konkurencyjność swojej firmy.

Jako akredytowany Partner Cornerstone OnDemand świadczymy usługi z zakresu zarządzania talentami (Talent Management) z wykorzystaniem autorskich rozwiązań CSOD. Dzięki profesjonalnemu wdrożeniu narzędzi CSOD pomożemy Twojej firmie wejść na szybszą ścieżkę rozwoju i uzyskać wysoki zwrot z inwestycji.

Rozwiązania CSOD wdrażane przez eConsulting zwiększą skuteczność Twoich inwestycji w obszarze zarządzania talentami na każdym etapie ich realizacji.

Stworzymy dla Ciebie roadmapę, obejmującą wizję strategiczną, która pozwoli na jasne wytyczenie celów i efektywnych metod działania. Dzięki temu zmaksymalizujemy korzyści płynące ze szkolenia Twoich pracowników w zakresie obsługi oprogramowania.

Oto usługi strategiczne, które świadczymy w ramach partnerstwa z CSOD:
Benchmarking

Za pomocą analizy porównawczej określimy Twoje wymagania względem pracowników, parametry czasowe projektu, punkty styku w trakcie cyklu życia oprogramowania oraz wielkość zwrotu z inwestycji.

Współzarządzanie

W ramach usług współzarządzania (ang. governance) zidentyfikujemy obszary operacyjne i odpowiedzialności i poszczególne procesy administracyjne związane z zarządzaniem oprogramowaniem. Przeprowadzimy analizę obejmującą określone procedury operacyjne oraz przepływ informacji w Twojej firmie w celu zapewnienia spójnego i efektywnego wykorzystania oprogramowania.

Dostosowanie procesów biznesowych

Zdiagnozujemy obecną kondycję firmy i kierunek jej rozwoju w odniesieniu do działań liderów branży, a następnie zaprojektujemy rozwiązania oparte na jasno określonych procesach, wspierające realizację Twoich celów biznesowych.

Optymalizacja

Przeanalizujemy aktualne ustawienia systemu w odniesieniu do założonych celów, na podstawie których były konfigurowane. Następnie stworzymy zalecenia zmian w konfiguracji, obejmujące usprawnienie i rozszerzenie wybranych funkcji oraz zwiększenie wydajności systemu.

Testy akceptacyjne (UAT)

Przeprowadzimy kompleksowe testy UAT, obejmujące dobór testerów, tworzenie skryptów testowych w oparciu o przypadki użycia mające odniesienie do profilu Twojej działalności, zarządzanie procesem UAT, monitorowanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów oraz opracowanie dokumentacji wsparcia postprodukcyjnego.

Szkolenia z zakresu administracji systemami

Przekażemy Twoim pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego zarządzania portalem organizacji i zachęcimy do przeprowadzenia szkoleń online.

Szkolenie dla użytkowników końcowych

Zapewnimy Twoim pracownikom i managerom niezbędne kompetencje w zakresie obsługi portalu i korzystania z funkcji systemu.

Plan działania

Zidentyfikujemy kluczowe etapy na drodze do realizacji Twoich celów w obszarze zarządzania talentami. Stworzymy plan działania obejmujący okres od 6 do 48 miesięcy, w którym „osadzimy” poszczególne fazy w celu weryfikacji efektów naszych wspólnych działań.

KONTAKT

Let us be your success Partner! – Uczyń nas partnerem Twojego sukcesu!

Sławomir Drachal BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Sławomir Drachal FORMULARZ KONTAKTOWY

FORMULARZ KONTAKTOWY