Zarządzanie Patchem w obrębie CSOD

Zarządzanie Patchem w obrębie CSOD ZADANIE Patch jest zbiorem poprawek, które są zmianami inicjowanymi przez Vendora i są zwykle wdrażane...

Więcej

Konfiguracja portalu CSOD LMS dla klienta z branży Life Science

Projekt polegał na dostarczeniu skonfigurowanego portalu CSOD LMS dla Life Science klienta. Projekt o wysokim stopniu skomplikowania....

Więcej

Wprowadzenie do aplikacji ServiceNow, jako narzędzie ITSM

Pracując na systemach i środowiskach walidowanych należy szczególną uwagę przykładać do zaburzenia pracy systemów lub środowisk, a także do ich...

Więcej

Zarządzanie zmianami oraz walidacja CSOD

Nasz klient przestał spełniać wymogi systemu zwalidowanego z uwagi na brak udokumentowanych testów czterech uaktualnień systemu Cornerstone, wykonanych kwartalnie przez...

Więcej

Aplikacja LEARNING WIDGET

W dobie eLearningu nie każdy uczeń pamięta oraz sprawdza portal Learningowy. Aby polepszyć doznanie płynące z systematycznego uczenia się, został...

Więcej

Wsparcie techniczne

Wsparcie platformy Cornerstone naszego klienta obejmowało trzy główne procesy: Incident management, Change management, oraz Release management. Wszystkie trzy procesy charakteryzowała...

Więcej

Walidacja oprogramowania

Walidacja oprogramowania ZADANIE System SAP, moduły SD (Sales and Distribution), SCM (Supply Chain Management), FICO (Financial Accounting and Controlling).  ...

Więcej

Kwalifikacja urządzeń produkcyjnych

Kwalifikacja urządzeń produkcyjnych ZADANIE Projekt polegał na przygotowaniu kompletnej walidacji linii do pakowania form suchych o kontrolowanej wilgotności ≤20% rH...

Więcej

Walidacja procesu produkcyjnego

Walidacja procesu produkcyjnego ZADANIE Proces produkcji kapsułek miękkich.   ZAKRES PRAC Walidacja procesu produkcyjnego obejmowała między innymi następujące aspekty: wyznaczenie...

Więcej