Architektura korporacyjna

Opracowanie architektury korporacyjnej

Dobrze określona, poprawnie wdrożona i egzekwowana architektura korporacyjna pozwala na osiągnięcie optymalnego dopasowania biznesu, danych, aplikacji i infrastruktury – w konsekwencji oznacza bardziej efektywne IT, większą elastyczność, mniejsze ryzyko i większe zwroty osiągane z dokonywanych w informatykę inwestycji. Projekty w tym obszarze, choć osiągają założone cele, często nie są jednak realizowane w sposób zoptymalizowany pod kątem wydajności i kosztów.

eConsulting świadczy usługi w zakresie planowania, budowy i wdrażania architektury korporacyjnej z uwzględnieniem uwarunkowań kosztowych i wydajnościowych. Realizowane przez nas usługi są zgodne z modelem usługowym SOA (Service-Oriented Architecture). Analizujemy aktualny model funkcjonujący w organizacji i wspólnie definiujemy pożądany, a także wspieramy proces migracji i optymalizacji architektury korporacyjnej. Oferujemy również usługi doradcze przy zakupach dużych systemów – doradzamy klientom rekomendując wybory najlepiej wpisujące się w architekturę korporacyjną.

Integracja z architekturą korporacyjną

Jednym z kluczowych wyzwań architektury korporacyjnej są zagadnienia związane z integracją aplikacji. Chodzi o takie połączenie wielu różnych systemów, żeby możliwa była pomiędzy nimi sprawna komunikacja i wymiana danych. Działania w tym obszarze podlegają nadrzędnym regułom, wedle których jest projektowana i budowana architektura korporacyjna: wynikają z potrzeb biznesowych oraz powinny być zoptymalizowane pod kątem wydajności i kosztów.

Oferujemy szeroką gamę usług związanych z wyzwaniami dotyczącymi integracji aplikacji. Pomagamy klientom w transformacji istniejących aplikacji do systemów zgodnych z zasadami Service-Oriented Architecture przy wykorzystaniu szyny integracyjnej ESB (Enterprise Service Bus).

Konsulting IT

Zarządzanie projektami

Efektywne planowanie, prowadzenie i monitorowanie złożonych projektów technologicznych wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Dlatego wiele firm decyduje się na zatrudnienie kierownika projektu spoza własnej organizacji – czasem decyduje o tym fakt, że w wewnętrznym zespole brakuje specjalistów z odpowiednim doświadczeniem projektowym, a czasem po prostu potrzebna jest osoba, która zagwarantuje niezależne podejście i tzw. spojrzenie z zewnątrz.

eConsulting zapewnia usługę realizacji zarządzania projektami zgodnie z wybraną przez klienta metodyką. Możemy także przeprowadzić analizę, w wyniku której zaproponujemy metodologię będącą optymalnym rozwiązaniem dla realizacji konkretnego projektu. Klient decyduje także o tym, która strona przejmie ostateczną odpowiedzialność – może ona zostać przekazana eConsulting lub pozostać po stronie klienta.

Business intelligence

Obserwowany od pewnego czasu masowy przyrost danych to nie tylko wyzwanie dla działów IT, ale również szansa dla biznesu. Analiza gromadzonych przez organizacje danych pozwala na głębsze zrozumienie zmian zachodzących na rynku, podejmowanie lepszych decyzji i bardziej precyzyjne prognozowanie przyszłości. Dzięki zdobytej wiedzy można lepiej rozumieć zachowania klientów i personalizować prezentowane oferty, optymalizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa wpływając na procesy zarządcze, a także ograniczać ryzyka biznesowe i poprawiać wyniki finansowe. Business Intelligence to również źródło wielu innowacji i nowych modeli biznesowych.

eConsulting oferuje usługi doradztwa strategicznego związane z wykorzystaniem danych gromadzonych przez organizacje. Prowadzona przez nas analiza pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania jak używać danych, jak nimi zarządzać oraz co można dzięki temu osiągnąć. Doradzamy także w zakresie wyboru rozwiązania Business Intelligence oraz jego wdrożenia, późniejszego rozwoju i utrzymania.

Cloud computing

Cloud computing zmienia oblicze środowisk informatycznych w przedsiębiorstwach. O jego popularności decydują szybkość wdrożenia i oszczędności finansowe. Infrastruktura, platformy, systemy działające w chmurze i dostarczane w postaci usługi zapewniają jednak przede wszystkim większą elastyczność i możliwość szybszego reagowania na dynamiczne zmiany zachodzące w biznesie. Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że zaawansowane technologie dostępne są na żądanie bez ponoszenia znacznych wydatków inwestycyjnych.

eConsulting pomaga w określeniu optymalnych sposobów wykorzystania cloud computing w organizacji. Doradzamy w zakresie analizy potrzeb i wymagań, wyboru modelu chmury – prywatnej, publicznej, hybrydowej – oraz konkretnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Wspieramy organizacje w realizacji nowych projektów, projektujemy i wdrażamy aplikacje, a także wspieramy migracje do chmury systemów wykorzystywanych od lat w modelu tradycyjnym.

Analiza biznesowa

Rozpoczęcie każdego projektu IT powinna poprzedzać analiza pozwalająca na precyzyjne określenie wymagań biznesowych. Bez względu na to czy organizacja kupuje gotowe rozwiązanie czy będzie samodzielnie je projektować i budować, określenie potrzeb, a następnie przełożenie ich na język technologii ma kluczowe znaczenie dla zakończenia projektu sukcesem. Wymaga to połączenia biznesowego spojrzenia na zagadnienie z wiedzą na temat systemów informatycznych. Dlatego organizacje, które nie posiadają doświadczonych analityków decydują się na wsparcie zewnętrznych dostawców usług.

eConsulting pomaga klientom w przeprowadzeniu analizy biznesowej i zdefiniowaniu potrzeb oraz wyrażeniu ich w formie wymagań systemowych. W ramach usługi możliwe jest także dostarczenie wsparcia w zakresie wyboru systemu lub technologii. Rekomendujemy rozwiązania, które spełniają określone w wyniku analizy wymagania. Gwarantujemy pełną niezależność. Nie jesteśmy związani z żadnym dostawcą technologii IT.

Doradztwo technologiczne

Wybór rozwiązań informatycznych dla kluczowych zagadnień biznesowych to dla wielu organizacji poważne wyzwanie. Proces jest czasochłonny i wymaga nie tylko wiedzy technologicznej, ale także aktualnych informacji na temat oferty rynkowej. Rozwiązanie powinno spełniać określone wymagania biznesowe i technologiczne, oferować funkcjonalność, którą organizacja będzie mogła w pełni wykorzystać oraz która przyniesie oczekiwany zwrot z inwestycji.

eConsulting oferuje usługi doradcze w zakresie wyboru, wdrożenia, rozwoju i utrzymania systemów do zarządzania procesami biznesowymi klasy BPMS (Business Process Management System). Dzięki temu można ograniczyć ryzyko i szybciej osiągnąć oczekiwane efekty.

Wdrożenia systemów zarządzania procesami

Zarządzanie procesami biznesowymi pozwala zwiększyć przejrzystość organizacji, efektywność jej funkcjonowania oraz ograniczyć związane z tym koszty. Dlatego wiele przedsiębiorstw decyduje się na opisanie swoich procesów biznesowych w zgodzie z uznanymi standardami . To jednak nie wystarcza do osiągniecia korzyści. Potrzebne są jeszcze narzędzia i usługi, które pozwolą mierzyć procesy oraz nimi zarządzać. Dedykowane rozwiązania IT pomagają nie tylko w projektowaniu procesów, ale także ułatwiają ich mierzenie i monitorowanie, czyli pozwalają na całościowe zarządzanie. Przy tym wiele z nich adresowanych jest do użytkowników biznesowych, a zatem ich obsługa nie wymaga posiadania wiedzy technicznej.

eConsulting oferuje usługi wsparcia przy wyborze rozwiązania IT. Mogą być dostarczone w powiązaniu z usługą analizy biznesowej prowadzącą do określenia wymagań systemowych lub niezależnie – aplikacje, technologie rekomendowane są w oparciu o przedstawione przez klienta wymagania. Prezentujemy ogólny przegląd dostępnych na rynku ofert, pokazujemy najlepsze w danej klasie rozwiązania i rekomendujemy wybór w oparciu o ustalone wcześniej kryteria.

Obsługa infrastruktury IT

Rozwój i wsparcie aplikacji

Utrzymanie i rozwój oprogramowania w organizacji wymaga znacznego zaangażowania czasu pracowników oraz środków finansowych. Często najlepszym rozwiązaniem jest skoncentrowanie własnych sił na dużych projektach i kluczowych zmianach i przekazanie wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem systemu oraz tzw. małym rozwojem aplikacji zewnętrznemu dostawcy. Pozwala to na zapewnienie wysokiej jakości funkcjonowania systemu oraz wprowadzanie niezbędnych poprawek w okresach, kiedy realizowane są intensywne prace mające na celu przygotowanie nowej wersji oprogramowania albo wdrożenie nowej aplikacji.

Doświadczony zespół specjalistów eConsulting może przejąć kompleksowe utrzymanie oprogramowania, które będzie obejmowało także prace programistyczne niezbędne do zachowania technicznej poprawności działania aplikacji oraz efektywności i zgodności funkcjonowania biznesu.

eConsulting oferuje:

 • Dostosowanie rozwiązań pudełkowych do potrzeb klienta
 • Konfiguracje i wdrożenie kolejnych wersji
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie incydentami i problemami
 • Zarządzanie dostępami i prawami
 • Wsparcie dla aplikacji dedykowanych dla klienta lub branży
 • Migrację istniejących rozwiązań do nowych wersji

Wszystkie działania wykonywane są zgodnie z ITIL

Utrzymanie systemów

Wysiłek wkładany w utrzymanie systemów IT to warunek poprawnego funkcjonowania organizacji. Prowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami prace utrzymaniowe zapewniają, że usługi informatyczne świadczone biznesowi będą realizowane na stałym, wysokim poziomie. Dla wielu użytkowników system IT to podstawa wykonywania codziennych obowiązków. Kompleksowe utrzymanie obejmuje usługi wsparcia dla użytkowników systemów, aktualizację oprogramowania oraz zapewnienie jakości usług poprzez zarządzanie dostępnością, wydajnością i ciągłością funkcjonowania.

eConsulting proponuje usługi całościowego utrzymania systemów realizowane zgodnie zasadami ITIL. Mogą zostać one dopasowane w pełni do potrzeb klienta w zakresie trybu świadczenia usługi oraz stosowanych procedur.

eConsulting oferuje:

 • Konfiguracja i deployment kolejnych wersji
 • Zarządzanie incydentami i problemami
 • Zarządzanie dostępami i prawami
 • Wsparcie dla systemów dedykowanych dla klienta lub branży
 • Konserwacja istniejących rozwiązań
 • Archiwizacja danych

Korzyści dla klienta:

 • Dostęp do najlepszych specjalistów IT w danym obszarze
 • Wiedza branżowa i know-how technologiczny eConsulting
 • Ograniczenie kosztów utrzymania własnej kadry IT
 • Koncentracja na głównej działalności dzięki przekazaniu działań związanych z funkcjonowaniem infrastruktury IT firmie zewnętrznej
 • Skrócenie czasu reakcji i większa elastyczność w działaniu zespołu specjalistów IT firmy zewnętrznej niż w przypadku pracy działu IT „in house”
 • Eliminacja ryzyk organizacyjnych i finansowych – ryzyko jest przeniesione na naszą stronę

Administracja systemami

W obliczu rosnącej złożoności systemów IT, administracja nimi zaczyna stanowić dla wielu organizacji wyzwanie. Wiedza specjalistyczna niezbędna do poprawnego realizowania zadań w tym obszarze jest coraz bardziej rozległa. Jednocześnie w przypadku wielu przedsiębiorstw nie ma ona znaczenia kluczowego, dlatego zadania administracyjne mogą zostać przekazane w outsourcing. Wybór doświadczonego partnera w tym obszarze pozwala zabezpieczyć wykonanie wszystkich niezbędnych prac w tym zakresie, a jednocześnie uwolnić własne zasoby ludzkie i dzięki temu umożliwić im skoncentrowanie się na pracach przyczyniających się do rozwoju organizacji.

eConsulting oferuje usługi administracji systemami. Posiadamy doświadczony zespół administratorów mających wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu wszystkimi popularnymi systemami IT. Możliwe jest także przygotowanie dedykowanego zespołu do obsługi niszowych technologii.

eConsulting oferuje:

 • Customizacja rozwiązań pudełkowych
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie dostępami i prawami
 • Migracja istniejących rozwiązań do nowych wersji
 • Archiwizacja danych
 • Migracja systemów do innych rozwiązań
 • Integracja systemów z innymi

   

Korzyści dla klienta:

 • Dostęp do najlepszych specjalistów IT w danym obszarze
 • Wiedza branżowa i know-how technologiczny eConsulting
 • Ograniczenie kosztów utrzymania własnej kadry IT
 • Koncentracja na głównej działalności dzięki przekazaniu działań związanych z funkcjonowaniem infrastruktury IT firmie zewnętrznej
 • Skrócenie czasu reakcji i większa elastyczność w działaniu zespołu specjalistów IT firmy zewnętrznej niż w przypadku pracy działu IT „in house”
 • Eliminacja ryzyk organizacyjnych i finansowych – ryzyko jest przeniesione na naszą stronę

Wsparcie użytkowników

Efektywność wsparcia użytkowników systemów przekłada się bezpośrednio na produktywność poszczególnych pracowników i całej organizacji. Szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów pojawiających się w codziennej pracy ma kluczowe znacznie dla przyspieszenia działania firmy. Eliminuje to przestoje oraz wyklucza przedłużony czas obsługi klientów. Wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest zwłaszcza świadczenie usług na drugiej lub trzeciej linii wsparcia. Wymaga to bowiem przeznaczenia czasu wysoko wykwalifikowanych specjalistów do rozwiązywania problemów innych użytkowników. Lepszym rozwiązaniem jest w większości przypadków wykorzystanie usług zewnętrznych dostawców. Podstawową korzyścią jest przede wszystkim efektywność kosztowa oraz wysoka jakość świadczonych usług.

eConsulting dostarcza klientom usługi wsparcia dla użytkowników systemów. Możemy zaoferować usługi na poziomie drugiej lub trzeciej linii wsparcia – dopasowane do potrzeb i możliwości klienta.

eConsulting oferuje:

 • Szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z IT
 • Pomoc świadczona zdalnie i on site
 • Pracę w różnych trybach
 • Wielojęzyczną obsługa Klienta (angielski, niemiecki, portugalski)
 • Wsparcie także dla specjalistycznych systemów IT

Korzyści dla klienta:

 • 50 konsultantów z wiedzą technologiczną oraz branżową z zakresu farmacji, finansów, telekomunikacji
 • Know how i ciągłość pracy
 • Konsultanci zweryfikowani technicznie pracujący dla największych firm międzynarodowych
 • Elastyczność w obsłudze systemów i płynny work load zasobów
 • Obsługa języków narodowych
 • Praca dla różnych stref czasowych oraz 24/7
 • KPI dopasowane do potrzeb klienta

Outsourcing IT

Koncepcja outsourcingu

Dobrze znana, sprawdzona koncepcja outsourcingu IT, pomimo upływu lat nie traci na popularności. Kiedy pojawia się zapotrzebowanie na unikalne umiejętności a harmonogramy projektów są napięte, wówczas okazjonalne lub trwałe wykorzystanie zasobów ludzkich czy usług zewnętrznych dostawców okazuje się optymalnym rozwiązaniem.

W ten sposób organizacje mogą łatwiej dostosowywać się do zmiennych warunków ekonomicznych, szybciej się rozwijać i optymalizować wydatki na informatykę. To także możliwość koncentracji na podstawowej działalności biznesowej, istotnych innowacjach, budowaniu realnej przewagi konkurencyjnej i wykorzystywaniu szans kreowanych przez dynamicznie zmieniające się rynki.

W ciągu ostatnich lat Polska stała się regionalnym liderem outsourcingu biznesowego. Wysoko wykwalifikowana kadra i przyjazne środowisko biznesowe sprawiają, że globalne korporacje chętnie budują lub przenoszą tu centra świadczące usługi dla oddziałów na całym świecie – zapewnia to powszechnie pożądaną operacyjną elastyczność oraz ekonomiczną efektywność. W Polsce działa już blisko 500 takich ośrodków zatrudniających prawie 150 tys. specjalistów. Technologie informatyczne stanowią jeden z głównych obszarów ich działania.

eConsulting specjalizuje się w outsourcingu IT związanym z następującymi technologiami:

 • Salesforce.com
 • Rozwiązania J2EE
 • Rozwiązania .NET / SharePoint
 • BI/DWH
  Microstrategy, Informatica PowerCenter, TIBCO Spotfire, Business Objects, EDS, SSRS, SSAS, QlickView
 • Rozwiązania WEB
  HTML 5, JavaScript, Ruby on Rails, PHP
 • Rozwiązania EAI
  TIBCO, WebMethods
 • Rozwiązania dla bankowości
  Kondor+, Murex
 • Rozwiązania bazodanowe
  Oracle, DB2, Sybase, MS SQL
 • Technologie mobilne
  iOS, Android, Windows

Outsourcing specjalistów

Outsourcing pojedynczych specjalistów IT, którzy stanowią uzupełnienie zespołu klienta, pozwala szybko i skutecznie zaspokoić potrzeby wynikające z braku zasobów ludzkich lub umiejętności wymaganych w trakcie realizacji projektu; także w sytuacjach nagłych – np. w przypadku choroby czy odejścia pracownika. Specjalista o określonych, potwierdzonych umiejętnościach merytorycznych oraz z doświadczeniem projektowym zostaje włączony na wybrany okres do zespołu klienta wykonując zadania zlecane i nadzorowane przez kierownika kierownika projektu. Standardowym sposobem rozliczenia pracy w przypadku body leasing jest metoda ‘Time and Material’, czyli – w pewnym uproszczeniu – wynagrodzenie obliczane jestw oparciu o raport godzinowy lub dzienny.

eConsulting gwarantuje dostarczenie specjalistów spełniających wszystkie wymagania merytoryczne. Tym różnimy się od agencji HR: posiadamy wiedzę nie tylko z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ale także know-how w zakresie IT. W trakcie procesu rekrutacji wiedza techniczna jest szczegółowo weryfikowana przez naszych ekspertów. Ponadto zapewniamy możliwość przygotowania specjalistów zgodnie z wymaganiami klienta, zapewniając im szkolenia w niszowych technologiach.

Outsourcing zespołów

Kiedy pojawia się potrzeba szybkiej realizacji złożonego projektu, który znacznie wykracza poza aktualne możliwości zespołu klienta, body leasing okazuje się niewystarczający. Rozwiązaniem jest zapewnienie kompletnego zespołu IT (analityków, programistów, testerów), wyspecjalizowanego w danej technologii, którego działania zarządzane są przez kierownika projektu wchodzącego w jego skład. Oczywiście praca zespołu w ramach całego projektu zarządzana jest przez klienta. Rozliczenie możliwe jest w oparciu o raport godzinowy lub dzienny (Time and Material) albo w modelu ‘Fixed Price’, czyli kwota wynagrodzenia zostaje z góry ustalona.

W przypadku leasingu całego zespołu, eConsulting bierze odpowiedzialność nie tylko za dostarczenie specjalistów o określonych, potwierdzonych umiejętnościach, ale także efektywną pracę zespołu i zapewnienie oczekiwanych efektów.

Outsourcing usług

Koncentracja na podstawowej działalności biznesowej przynosi wiele korzyści. I nie chodzi tylko o optymalizację finansową. Mniejsza organizacja jest bardziej zwinna, elastyczna, szybciej reaguje na zachodzące zmiany rynkowe, co pozwala lepiej wykorzystywać pojawiające się na rynku okazje i wprowadzać istotne innowacje. Dlatego wiele globalnych korporacji korzysta z outsourcingu usług biznesowych lub tworzy centra usług wspólnych obsługujących oddziały w skali całego świata. IT należy do najpopularniejszych obszarów outsourcingu.

eConsulting świadczy outsourcing usług IT przejmując kompleksowo lub częściowo usługi informatyczne niezbędne do funkcjonowania organizacji. Klient przenosi funkcje IT lub obsługę wybranych technologii, zespół, sprzęt oraz dokonuje transferu wiedzy technologicznej. eConsulting wzbogaca pozyskane know-how oraz optymalizuje zarządzanie ośrodkiem świadczącym usługi zgodnie z ustalonymi poziomami usług SLA.

Software development

Projektowanie systemów i aplikacji

Nie zawsze i nie wszystkie potrzeby organizacji można rozwiązać przy wykorzystaniu dostępnego na rynku oprogramowania. Specyfika branżowa, nietypowy model biznesowy, innowacyjne ujęcie tradycyjnego zagadnienia biznesowego – to zwykle decydujące czynniki, które wpływają na rozpoczęcie projektu budowy dedykowanej aplikacji. Wybór zewnętrznego dostawcy, który zrealizuje przedsięwzięcie od początku do końca i dostarczy gotowy produkt pozwala oszczędzić czas i pieniądze, a także często zapewnić lepsze rezultaty.

eConsulting oferuje kompleksowe usługi związane z tworzeniem oprogramowania. Pomagamy w definiowaniu wymagań, projektujemy, budujemy i testujemy aplikacje biznesowe – łatwe do wdrożenia i rozbudowy, proste w utrzymaniu, bezpieczne oraz niezawodne. Posiadamy doświadczony zespół programistyczny, który realizuje projekty szybko i efektywnie.

Aplikacje mobilne

Technologie mobilne w ciągu zaledwie dekady zmieniły świat. Z praktycznie dowolnego miejsca o dowolnej porze przy pomocy smartfona czy tabletu możemy załatwić dowolną sprawę: porozmawiać ze znajomymi, obejrzeć film, zrobić zakupy czy wysłać zeznanie podatkowe. Technologie mobilne zmieniają także środowisko biznesowe. Pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki nie tylko w biurze, a klienci mają dostęp do produktów i usług firm w dowolnym momencie. Fundamentem tych wszystkich zmian są aplikacje, które sprawiają, że urządzenia mobilne stają się podstawowym narzędziem biznesowym.

eConsulting projektuje, rozwija i wdraża aplikacje mobilne. Nasza oferta obejmuje wszystkie najbardziej popularne systemy operacyjne: Android, iOS, Windows. Posiadamy doświadczony zespół programistów specjalizujący się w technologiach mobilnych.

Aplikacje internetowe

Ogromna część zmian zachodzących w świecie to efekt powstania internetu. Globalna sieć sprawiła, że świat stał się mniejszy, a zarazem nabrał nieznanego wcześniej rozpędu. Dla biznesu oznacza to praktycznie nieograniczone możliwości, ale także wyzwania, w szczególności ogromną konkurencję w skali globalnej. Często o sukcesie internetowego przedsięwzięcia decydują aplikacje, które są ściśle dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa, zaspokajają wymagania klientów, a jednocześnie od strony technologicznej zapewniają odpowiedni poziom skalowalności, niezawodności i bezpieczeństwa.

eConsulting dostarcza usługi projektowania, rozwoju i wdrażania aplikacji webowych. Oferujemy kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach realizacji projektu. Posiadamy doświadczony zespół programistów specjalizujący się w technologiach webowych. Jesteśmy także w stanie szybko zorganizować grupę specjalistów posiadających umiejętności związane z niszowymi technologiami.

Software quality assurance

Testy

Testy to jeden z kluczowych elementów pozwalających na zapewnienie wysokiej jakości oprogramowania już na etapie jego produkcji. Na tym etapie możliwe jest wykrycie błędów istniejących w samym kodzie a także potencjalnych problemów mogących powstać w całym środowisku już po jego wdrożeniu. To złożony proces wymagający wiedzy i doświadczenia – testowanie powinno rozpoczynać się od fazy budowania środowiska testowego i planowania działań, przez ich realizację aż po przygotowanie końcowych raportów, które przedstawiają szczegółowo jego efekty.

eConsulting oferuje usługi testowania oprogramowania prowadzone manualnie przez grupę wyspecjalizowanych testerów lub testy mechaniczne realizowane przy użyciu dedykowanego systemu. W ramach usługi zapewniamy udział kompletnego zespołu, którego pracami zarządza kierownik sprawujący całościową opiekę nad testami.

Walidacja

Testowanie pod kątem błędów nie odpowiada na wszystkie istotne pytania związane z jakością tworzonego oprogramowania. Aplikacje powinny zostać również skontrolowane pod kątem ich zgodności z wymaganiami postawionymi przez zamawiającego, a także w zakresie zgodności z zewnętrznymi regulacjami i aktami prawnymi. Dotyczy to w szczególności branży farmaceutycznej oraz finansowej, których funkcjonowanie jest obwarowane licznymi przepisami i normami. Sprawdzenie, że spełniają one wszystkie te regulacje, to podstawowy warunek dopuszczenia ich do użytkowania produkcyjnego.

eConsulting oferuje usługi walidacji oprogramowania i systemów zgodnie z określonymi przez klientami regulacjami. Posiadamy bogate doświadczenie w kontrolowaniu oprogramowania pod kątem zgodności z obowiązującymi w na danym rynku regulacjami.

Zarządzanie systemami i aplikacjami

Release Management

Oprogramowanie biznesowe podlega ciągłemu rozwojowi – poprawiane są błędy, dodawane są nowe funkcje, wprowadza się aktualizacje technologiczne i merytoryczne, wykonywane są testy, a następnie dokonuje się wdrożenia pakietu zawierającego przygotowane zmiany. Zwłaszcza w przypadku dużych, złożonych systemów, w których rozwój zaangażowanych jest wielu specjalistów, a zasoby są rozproszone, zarządzanie tym procesem stanowi poważne wyzwanie. Konieczne jest precyzyjne nadzorowanie wszystkich związanych z tym działań. Wymaga to specjalistycznej wiedzy związanej z programowaniem oraz powiązaną infrastrukturą software’ową a także świadomości istniejących uwarunkowań biznesowych.

eConsulting oferuje usługi związane z zarządzaniem kolejnymi pakietami zmian w systemach (Release Management). Przejmujemy odpowiedzialność za kompleksowe wdrożenie zmiany, zarządzamy całym procesem od przygotowania, przez programowanie aż po testy i wdrożenie.

Configuration Management

Prace związane z zapewnieniem, że wydajność oraz dostępność wszystkich funkcji systemów IT w organizacji będzie cały czas na takim samym poziomie określane są jako zarządzanie konfiguracją. Osiągniecie celu jest możliwe poprzez kopiowanie sprawdzonych konfiguracji w wielu środowiskach. W wyniku zmian zachodzących w samym systemie oraz elementach powiązanych konieczne jest ich monitorowane, ponieważ w przypadku wystąpienia problemów, będzie można precyzyjnie wskazać, która zmiana jest przyczyną awarii. Całość działań z tym związanych definiowana jest przez odpowiednie normy oraz ITIL.

eConsulting dostarcza kompleksowe usługi zarządzania konfiguracją – od szczegółowego planowania, identyfikowania konfiguracji i monitorowania zmian po sprawdzanie poprawności. Łącząc wiedzę techniczną i biznesową, a także doświadczenia zebrane w trakcie wielu złożonych projektów jesteśmy w stanie zaoferować usługi dopasowane do potrzeb i wymagań każdego klienta.

Migracja danych

Dane to podstawa funkcjonowania systemów IT. Ich jakość oraz spójność często decyduje o tym czy system będzie w ogóle spełniał swoją rolę. Dlatego jednym z ważniejszych wyzwań w projektach IT dotyczących wymiany systemu lub integracji jest migracja danych. Kluczowe znaczenie ma przy tym zapewnienie ich kompletności oraz przeprowadzenie działań pozwalających na oczyszczenie danych.

Oferujemy usługi obejmujące wszystkie działania związane z migracją danych. Przygotowujemy plan migracji, budujemy dedykowane narzędzia wspierające cały proces tworzenia narzędzia, a także testujemy poprawność jego działania. Zapewniamy dzięki temu minimalizację liczby błędów po uruchomieniu produkcyjnym systemu z nowymi danymi.

Do góry