Poprawa wydajności systemu zarządzania projektami na platformie Sharepoint

klient: Moravia

Opis problemu

Moravia korzystając ze swoich wewnętrznych zasobów zbudowała aplikację służącą do zarządzania projektami opartą na Systemie Microsoft Sharepoint 2010 oraz InfoPath. W środowisku testowym aplikacja działała przez dłuższy czas poprawnie. Jednakże podczas migracji na środowisko produkcyjne pojawiły się problemy z wydajnością. Szybkość działania aplikacji spadła poniżej akceptowalnych poziomów, a niektóre okna potrzebowały aż kilku minut na poprawne wyświetlenie. Również z powodu zbyt dużej złożoności, niektóre z workflow nie mogły zostać poprawnie wdrożone. Moravia potrzebowała eksperta technologii Sharepoint doświadczonego w budowie rozwiązań na dużą skalę.

Rozwiązanie problemu

Po wstępnej analizie aplikacji zbudowanej przez Moravię ekspert eConsulting zgłosił następujące problemy:

  • problem z ładowaniem formularza InfoPath;
  • problem z filtrowaniem źródeł po stronie serwera;
  • nieprawidłowe użycie filtrów CAML.

W celu szybkiej naprawy systemu postanowiono zmodyfikować kilka elementów, które tymczasowo poprawiały działanie systemu: rozbicie workflow na mniejsze części, synchronizowanie list zewnętrznych,  wykorzystanie EventReceivers. Powyższe zmiany pomogły Moravii tymczasowo rozwiązać pojawiający się problem. Docelowo rozwiązanie zostało przeprojektowane, jednak dzięki wprowadzonym zmianom udało się zachować ciągłość w działaniu.