Wewnętrzny portal wymiany informacji dla zespołów badawczych

klient: Międzynarodowy koncern farmaceutyczny z siedzibą w Szwajcarii

Opis problemu

Bardzo wiele leków, nad którymi pracuje firma znajduje się w fazie badań i rozwoju. Każde badanie prowadzone jest we ścisłej współpracy ze szpitalami, klinikami i prywatnymi praktykami z ponad 60 krajów. Aby cały proces przebiegł sprawnie, ważne jest, by badacze otrzymywali aktualne dane i materiały, takie jak: kwestionariusza, protokoły, broszury, stan rekrutacji pacjentów, szkolenia, materiały szkoleniowe, biuletyny. Dotychczas firma nie posiadała ustandaryzowanych sposobów dostarczania informacji dla zespołów badawczych i każdy z nich stosował inne metody. W celu ułatwienia badań, konieczne było stworzenie wspólnego portalu dla wszystkich zespołów na całym świecie. Przewagą portalu nad aplikacją desktopową była możliwości integracji z centralnym repozytorium dokumentów wykorzystywanym w infrastrukturze klienta.

Rozwiązanie problemu

W ramach projektu wykonane zostały poniższe czynności:

  • Przygotowanie i implementacja portalu w technologii Adobe CQ5;
  • Jedna globalna, ustandaryzowana i spójna aplikacja dla całego świata;
  • Integracja portalu z Campaign Monitor w celu prowadzenia skutecznych kampanii informacyjnych;
  • Integracja z Clinical Trial Management System (CTMS), który zawiera dane na temat prowadzonych badań klinicznych;
  • Integracja z interfejsem służącym do rejestracji zewnętrznych użytkowników i nadanie im dostępu do serwisu.