System zarządzający cyklem życia produktu

klient: Swisscom AG

Opis problemu

Ze względu na specyfikę organizacji działającej w branży telekomunikacyjnej, kluczowy jest dostęp do informacji zawartych w licznych, rozproszonych systemach. Wraz z rozwojem firmy i rozbudową oferty usług niezbędne są nowe funkcjonalności w systemach informatycznych. Z różnych powodów (koszty, możliwości, czas) istniejące rozwiązania nie zawsze są rozwijane. Tworzone lub wdrażane są nowe aplikacje i systemy, przez co liczba rozwiązań w organizacji rośnie, wydłużając czas przepływu danych. W celu zastąpienia cyklicznej wymiany informacji pomiędzy systemami na dostęp w czasie rzeczywistym niezbędne było stworzenie rozwiązania w architekturze SOA (Service Oriented Architecture), opartego na magistrali ESB (Enterprise Service Bus).

Rozwiązanie problemu

Do integracji istniejących systemów zgodnie z architekturą SOA wykorzystano rozwiązanie integracyjne klasy EAI firmy TIBCO. Szyna danych utworzona na platformie TIBCO umożliwiła integrację wielu różnych systemów z produktem TIBCO Human Workflow. Projekt wymagał rozwinięcia licznych interfejsów pomiędzy Korporacyjną Magistralą Usług i poszczególnymi systemami wspomagającymi pełny cykl życia nowych produktów wprowadzanych
na rynek przez organizację. Obejmowało to integrację systemu billingowego, workflow wsparcia produktu (TIBCO) i kilka pomniejszych systemów zgodnych z paradygmatem Architektury zorientowanej na usługi (SOA). Cały projekt został przeprowadzony zgodnie z ideą continuous integration i metodologią agile. Integracja pozwoliła nie tylko na analizy post-factum, jak w przypadku tradycyjnych rozwiązań hurtowni danych, ale także na kilka innych funkcjonalności, np.: real-time service level management, action-based marketing, human workflow integration.