System przekazywania informacji z rynku Forex w czasie rzeczywistym

klient: ABP

Opis problemu

Organizacja potrzebowała wydajnego systemu monitorującego transakcje w czasie rzeczywistym, które nie zostały poprawnie zrealizowane. Pierwszym krokiem było zdefiniowanie kluczowych funkcjonalności systemu:

  • Prezentacja liczby transakcji w czasie rzeczywistym ,na każdym etapie procesu;
  • dostęp do szczegółów pojedynczych transakcji;
  • automatyczne wykrywanie błędnie przetworzonych transakcji na podstawie czasu obsługi lub kontroli zawartości w celu zaalarmowania operatora;
  • umożliwienie korekty zawartości dokumentu przez operatora systemu.

Rozwiązanie problemu

Problem rozwiązany został z wykorzystaniem szyny ESB zaimplementowanej wraz z modułem TIBCO Business Activity Monitoring. Po dogłębnej analizie biznesowej mającej na celu zdefiniowanie procesów, zbudowano silnik reguł biznesowych, zgodnie z którymi odbywać miał się przepływ komunikatów. W tym celu utworzono odpowiednie wyzwalacze (triggery) reagujące odpowiednio w zależności od stadium cyklu życia komunikatu w systemie lub na zmianę jego statusu. Pozwala to na automatyczne kierowanie i zarządzanie ruchem wiadomości w organizacji. Aplikacja została zbudowana i rozwinięta przez doświadczony zespół programistów TIBCO oraz języka Java/J2EE, wykorzystując między innymi elementy JMS i WebServices. Aplikacja odpowiedzialna za przetwarzanie danych źródłowych czerpała je ze stacjonarnej bazy MS-Access, transferując dane przez systemy księgowe i skarbowe, w tym aplikację Bloomberg, aż do końcowych narzędzi raportujących. To heterogoniczne środowisko wymagało zastosowania praktycznie wszystkich istniejących wówczas metod dostępu do danych: ODBC, JDBC, WebServices, jak również najróżniejszych protokołów komunikacyjnych.