System do automatyzacji procesu tworzenia dokumentacji

klient: Międzynarodowy koncern farmaceutyczny z siedzibą w Szwajcarii

Opis problemu

Firmy farmaceutyczne są prawnie zobowiązane do przekazywania dokumentacji dotyczącej produkcji leków do organów nadzorujących właściwych dla krajów w których działają. Celem biznesowym projektu było zautomatyzowanie generowania dokumentacji medycznej (ułatwienie, oszczędność czasu, powtarzalność procesu). Wymagane dokumenty bardzo często mają wiele części wspólnych, które można wydzielić i wykorzystać do tworzenia kolejnych dokumentów. Chociaż celem jest przygotowanie jednego dokumentu, muszą w nim być zachowane spisy treści oraz nawigacja, za pomocą odnośników pomiędzy składowymi elementami, z których powstaje finalny dokument. Z drugiej strony, ze względu na objętość dokumentów konieczne jest wygodne przedstawienie użytkownikowi struktury całego dokumentu i umożliwienie łatwego tworzenia dokumentu z przygotowanych przez niego lub już gotowych fragmentów.

Rozwiązanie problemu

Została stworzona aplikacja webowa pozwalająca na korzystanie z zasobów repozytorium EMC Documentum. Użytkownicy mogą z niej korzystać bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach. Dostęp do aplikacji możliwy jest z dowolnego miejsca w sieci klienta przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostępu do wszystkich niezbędnych zasobów. W aplikacji umożliwiono intuicyjne tworzenie i edycję struktury dokumentu w postaci drzewa. Dodano także możliwość łatwej personalizacji dokumentów poprzez umożliwienie podmiany zmiennych fragmentów na wartości definiowane przez użytkownika w interfejsie aplikacji (np. nazwy leku). Tak przygotowana struktura jest następnie przetwarzana przez autorski mechanizm tworzący jeden spójny iustrukturyzowany dokument/raport z wybranych przez użytkownika fragmentów.