Rozbudowa systemu wymiany danych finansowych w formacie XML

klient: BNP Paribas

Opis problemu

Bank korzysta z autorskiego rozwiązania EAI służącego do wymiany danych finansowych. Aplikacja odbierana, przetwarza i wysyła dane w postaci wiadomości XML. Komunikacja była prowadzona pomiędzy wieloma rozproszonymi na całym świecie systemami (głównie Europa, Ameryka Północna i Azja). Do zadań systemu należy walidacja danych, filtrowanie, transformacje oraz raportowanie dostarczenia wiadomości. Aplikacja posiada własny webowy system monitorowania real-time pozwalający na odczyt, śledzenie i ponowną wysyłkę wiadomości w przypadku awarii. W związku z potrzebą wprowadzenia pewnych modyfikacji i rozwoju aplikacji postanowiono skorzystać z doświadczenia konsultanta eConsulting, który zbudował aplikację.

Rozwiązanie problemu

Rozwój i utrzymanie oprogramowania oraz administracja systemami w technologiach XML, Oracle, Java, JMS, MQ-Series, Oracle-AQ, SOAP WebServices, TIBCO, HP-UX i klastrów.

  • Globalna instalacja wymiany informacji w czasie rzeczywistym w formacie XML.
  • Obsługa rynków Europy, Ameryki Północnej i Azji.
  • Maksymalny czas przetworzenia komunikatu: 5 min, średni czas przetworzenia komunikatu: poniżej 1 min.
  • Całodobowe wsparcie z półgodzinnymi czasem reakcji – poza godzinami pracy podejmowane są tylko problem krytyczne (dyżury standby, VPN, dostęp zdalny).