Migracja aplikacji dostępowej banku z systemu mainframe (S390/CICS) na systemy otwarte

klient: AK Bank T.A.S.

Opis problemu

Ze względu na bardzo wysokie koszty obsługi i dalszego rozwoju istniejących aplikacji działających na serwerach mainframe, klient zdecydował się na zbudowanie pojedynczej platformy opartej na systemach otwartych. Jej zadaniem była obsługa wszystkich kanałów komunikacyjnych oraz systemów banku z wykorzystaniem architektury MCA (Multi-Channel Architecture). Celem było samodzielne stworzenie i zarządzanie procesami oraz silnikami reguł kanałów dostępu do banku, uniezależniając się od dostawców odpowiedzialnych za obsługę dotychczasowych systemów.

Rozwiązanie problemu

Projekt został zrealizowaliśmy w poniższych krokach:

 1. Mikro analiza oddziałów (szczegółowe use case’y)
 2. Makro analiza call center (high-level use cases)
 3. Makro analiza systemu (high-level use cases)
 4. Projekt architektury rozwiązania wielokanałowego HLD
 5. Model danych MCA
 6. Analiza i identyfikacja usług oddziałów
 7. Selekcja usług kluczowych dla oddziałów
 8. Identyfikacja usług infrastrukturalnych wspólnych dla wszystkich kanałów
 9. Zaprojektowanie komponentów wymagających dostosowania pod rozwiązania klienta
 10. Budowa rozwiązania prototypowego (w celu oszacowania wielkości rozwiązania)
 11. Estymacja wymagań sprzętowych
 12. Budowa, testy oraz stworzenie dokumentacji TIBCO BusinessWorks (tracing, debug etc), opisanie standardów i wytycznych
 13. Integracja z autorską aplikacją banku

 

W projekcie integracji kanałów komunikacyjnych oddziałów banku istniejące interfejsy użytkownika zostały zachowane i wykorzystane. Niezbędne były wyłącznie niewielkie modyfikacje w związku z wymaganiami integracji. Technologie: WebSphere, Java/JEE, BEA Aqua Logic ESB, SOAP WebServices, XML, XML Schema (XSD), AIX, S390, CICS