Mapa wystąpień danej choroby na tle instytutów badań klinicznych

klient: Międzynarodowy koncern farmaceutyczny z siedzibą w Szwajcarii

Opis problemu

Identyfikacja ośrodków badań klinicznych w jednym z krajów (USA) oraz ocena pod kątem przydatności w badaniu miejsc wystąpień choroby. Celem było wybranie ośrodka/lokalizacji w pobliżu którego choroba występuje najczęściej, a rekomendowana placówka będzie posiadała odpowiednie możliwości do przeprowadzenia badań.

Rozwiązanie problemu

Stworzono aplikację webową (bazującą na TIBCO Spotfire Web Player) przedstawiającą mapy badanego kraju (z naniesionym podziałem administracyjnym – stany, hrabstwa) oraz dane tabelaryczne na temat ośrodków klinicznych oraz intensywności występowania choroby w zależności od lokalizacji (przedstawione gradientem kolorów). Użytkownik jest w stanie dynamicznie filtrować dane w zależności od poszukiwanych cech osób u których zidentyfikowano chorobę (płeć, rasa, wiek etc.).

Wykorzystane technologie:

  • TIBCO Spotfire – narzędzie analityczno-wizualizacyjne. System, w przeciwieństwie do innych, ładuje dane do pamięci operacyjnej komputera, a nie korzysta bezpośrednio z bazy.  Dzięki temu analiza
    i filtrowanie danych odbywa się praktycznie na bieżąco. Umożliwia to znaczną oszczędność czasu mimo, że analizowany zestaw danych może być bardzo obszerny.
  • TIBCO Spotfire Web Player – intuicyjny interfejs służący do korzystania z analizy zbudowanej w TIBCO Spotfire. Element pakietu TIBCO Spotfire