Integracja aplikacji Kondor + z istniejącymi systemami banku

klient: BNP Paribas

Opis problemu

Kondor+ jest główną aplikacją do zarządzania ryzykiem, powszechnie wykorzystywaną w departamentach skarbu dużych banków. Dane zgromadzone w Kondor+ stanowią doskonałą bazę do przeprowadzania różnorodnych analiz oraz zasilania aplikacji raportujących. Ponadto, część aplikacji używanych przez bank wymaga dostępu do danych napływających z Kondor+ w czasie rzeczywistym. Czyni to aplikację Kondor+ jednym z kluczowych systemów niezbędnych do funkcjonowania banku 24/7, dlatego też wszystkie prace developerskie z nim związane nie mogą w żaden sposób zakłócić pracy organizacji. Dotychczas proces zasilania systemu Kondor+ danymi wymagało wpisywania przez dealerów transakcji do systemu manualnie, natomiast dane pochodzące z zewnętrznych systemów przesyłane były komunikatami w standardzie EDI.

Rozwiązanie problemu

Aby w pełni zautomatyzować pracę z systemem Kondor+ niezbędne było stworzenie interfejsów dla wewnętrznych aplikacji. Integracji ze SWIFT dokonano za pomocą TIBCO Integration Manager (starsza wersja TIBCO Business Works) oraz TIBCO Adapter for SWIFT. Integracja klasy High Availability w czasie rzeczywistym bazowała na technologiach: TIBCO, Java/J2EE, JMS, IBM WebSphere i MQ-Series. Klastrowana baza danych Oracle została uruchomiona w środowisku Linux. Została ona zbudowana i utrzymywana przez zespół eConsulting.