Nasze biura

Dane kontaktowe

Biuro w Warszawie (biuro główne)
Aleje Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

Recepcja
tel: +48 22 205 08 60
fax: +48 22 213 96 23
econsulting@econsulting.pl

 

Dział personalny
tel: +48 22 203 57 92
praca@econsulting.pl

Dział sprzedaży
tel: +48 22 203 62 87
salesteam@econsulting.pl

 

Księgowość
tel: +48 22 203 49 30
ksiegowosc@econsulting.pl

 

Biuro w Poznaniu
Business Link
ul. Abpa. Baraniaka 88 E
61-131 Poznań

tel. +48 61 624 36 80
poznan@econsulting.pl

Biuro we Wrocławiu
ul. Braniborska 52 budynek B
53-680 Wrocław

tel. +48 71 733 63 60
wroclaw@econsulting.pl

 

Biuro w Krakowie
Meduza M65 – Business Link
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków

tel +12 398 42 65
krakow@econsulting.pl

 

 

 

 

Biuro prasowe

Kontakt dla prasy
Aleksander Zaruski
tel: +48 791 766 362
aleksanderzaruski@econsulting.pl

Dane rejestracyjne spółki

Siedziba spółki
eConsulting Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 3
05-802 Pruszków
NIP: 534-2194-317
KRS: 0000098514
REGON: 017507792
kapitał zakładowy 150000PLN

Do góry